Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 35 2018 Visa i Mitt schema

Nya kurser

Schemat kan ändras

  • Notiser skickas endast ut för ändringar som görs 3 dagar innan kursstart och framåt
  • Innan kursstart, gå därför in i Mitt schema / kursens schema (eller där du gjort schemaexport) för att kontrollera eventuella ändringar

Är något fel i schemat?

Mån 27 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall, Martin Sjöman
Plats: M2
Anmärkning: Kursintroduktion
Mån 27 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lektion Lärare: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall, Martin Sjöman
Plats: M23, M24, M33
Mån 27 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Mats Bejhem
Plats: M2
Anmärkning: Ritteknik 1
Tis 28 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Mats Bejhem
Plats: M2
Anmärkning: Ritteknik 2
Ons 29 aug 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Per Johansson, Lars Wingård
Plats: M2
Anmärkning: Grundläggande 3D CAD
Ons 29 aug 14:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Per Johansson, Lars Wingård
Anmärkning: Grundläggande 3D CAD
Tors 30 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Mats Bejhem
Plats: M2
Anmärkning: Tillverkning 1
Tors 30 aug 13:00-14:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Grundläggande verkstad
Tors 30 aug 14:00-15:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Grundläggande verkstad
Tors 30 aug 15:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Grundläggande verkstad
Tors 30 aug 16:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Grundläggande verkstad
Fre 31 aug 13:00-14:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Grundläggande verkstad
Fre 31 aug 14:00-15:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Grundläggande verkstad
Fre 31 aug 15:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Grundläggande verkstad
Fre 31 aug 16:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Grundläggande verkstad
Vecka 36 2018 Visa i Mitt schema
Mån 3 sep 08:00-09:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Grundläggande verkstad
Mån 3 sep 09:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Grundläggande verkstad
Mån 3 sep 10:00-11:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Grundläggande verkstad
Mån 3 sep 11:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Grundläggande verkstad
Tis 4 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: M31
Anmärkning: Skiss, Klass A
Tis 4 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Martin Sjöman
Plats: Kloker
Anmärkning: Adobe Illustrator
Tis 4 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: M31
Anmärkning: Skiss, Klass B
Tis 4 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Martin Sjöman
Plats: Kloker
Anmärkning: Adobe Illustrator
Ons 5 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: M32
Anmärkning: Skiss, Klass C
Ons 5 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Martin Sjöman
Plats: Kloker
Anmärkning: Adobe Illustrator
Ons 5 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Martin Sjöman
Plats: Kloker
Anmärkning: Adobe Illustrator
Tors 6 sep 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Per Johansson, Lars Wingård
Plats: M2
Anmärkning: Grundläggande 3D CAD
Tors 6 sep 14:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Per Johansson, Lars Wingård
Anmärkning: Grundläggande 3D CAD
Fre 7 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Leif Grönvall
Plats: M2
Anmärkning: Gestaltning
Vecka 37 2018 Visa i Mitt schema
Mån 10 sep 08:00-09:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Per Johansson, Lars Wingård
Plats: M2
Mån 10 sep 09:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Per Johansson, Lars Wingård
Tis 11 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Jon-Erik Dahlin
Plats: M2
Anmärkning: Hållbar utveckling
Tis 11 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Mats Bejhem
Plats: M2
Anmärkning: Tillverkning 2
Tis 11 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Leif Grönvall
Plats: M2
Anmärkning: Material ur designperspektiv
Ons 12 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Leif Grönvall
Plats: M38
Anmärkning: Modellteknik
Ons 12 sep 08:00-09:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal: A323
Ons 12 sep 09:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal A323
Ons 12 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Leif Grönvall
Plats: M38
Anmärkning: Modellteknik
Ons 12 sep 10:00-11:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal A323
Ons 12 sep 11:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal A323
Ons 12 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Leif Grönvall
Plats: M38
Anmärkning: Modellteknik
Ons 12 sep 15:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal A323
Ons 12 sep 16:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal A323
Tors 13 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Anna Hedlund Åström
Plats: M2
Anmärkning: Material
Fre 14 sep 13:00-15:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Leif Grönvall
Plats: M38
Anmärkning: Modellteknik
Fre 14 sep 13:00-14:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal A323
Fre 14 sep 14:00-15:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal A323
Fre 14 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Leif Grönvall
Plats: M38
Anmärkning: Modellteknik
Fre 14 sep 15:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal A323
Fre 14 sep 16:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal A323
Vecka 38 2018 Visa i Mitt schema
Mån 17 sep 13:00-14:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal A323
Mån 17 sep 13:00-15:00 Redovisning
HT 2018
Redovisning Lärare: Leif Grönvall
Plats: M23
Anmärkning: Gestaltning, Klass B
Mån 17 sep 14:00-15:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal A323
Mån 17 sep 15:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal A323
Mån 17 sep 15:00-17:00 Redovisning
HT 2018
Redovisning Lärare: Leif Grönvall
Plats: M23
Anmärkning: Gestaltning, Klass A
Mån 17 sep 16:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal A323
Tis 18 sep 10:00-12:00 Redovisning
HT 2018
Redovisning Lärare: Leif Grönvall
Plats: M31
Anmärkning: Gestaltning, Klass C
Ons 19 sep 08:00-09:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal A323
Ons 19 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Leif Grönvall
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Modellteknik
Ons 19 sep 09:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal A323
Ons 19 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: M37
Anmärkning: Skiss 2, Klass A
Ons 19 sep 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Leif Grönvall
Plats: Butter
Anmärkning: Modela Player, Klass B
Ons 19 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Leif Grönvall
Plats: Butter
Anmärkning: Modela Player, Klass C
Ons 19 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: M37
Anmärkning: Skiss 2, Klass B
Ons 19 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: M37
Anmärkning: Skiss 2, Klass C
Ons 19 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Leif Grönvall
Plats: Butter
Anmärkning: Modela Player, Klass A
Fre 21 sep 13:00-16:00 Handledning
HT 2018
Handledning Lärare: Per Johansson, Lars Wingård
Anmärkning: Grundläggande 3D CAD
Fre 21 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Leif Grönvall
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Modellteknik
Vecka 39 2018 Visa i Mitt schema
Mån 24 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: M33
Anmärkning: Skiss 3, Klass A
Tis 25 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: M31
Anmärkning: Skiss 3, Klass C
Tis 25 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: M31
Anmärkning: Skiss 3, Klass B
Ons 26 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: B2
Anmärkning: WeDo produkutveckling
Tors 27 sep 08:00-12:00 Redovisning
HT 2018
Redovisning Lärare: Per Johansson, Lars Wingård
Plats: Butter
Tors 27 sep 08:00-12:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Jon-Erik Dahlin
Plats: M23
Anmärkning: Hållbar utveckling. Klass A
Tors 27 sep 13:00-17:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Jon-Erik Dahlin
Plats: FB54
Anmärkning: Hållbar utveckling. Klass B
Fre 28 sep 13:00-17:00 Redovisning
HT 2018
Redovisning Lärare: Per Johansson, Lars Wingård
Plats: Butter
Fre 28 sep 13:00-17:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Jon-Erik Dahlin
Plats: V32
Anmärkning: Hållbar utveckling. Klass C
Vecka 40 2018 Visa i Mitt schema
Mån 1 okt 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Övning
Anmärkning: 3D Printer. Sal A323
Mån 1 okt 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Övning
Anmärkning: 3D Printer. Sal A323
Mån 1 okt 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Övning
Anmärkning: 3D Printer. Sal A323
Tis 2 okt 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: 3D Printer. Sal A323
Tis 2 okt 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Leif Grönvall
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Modellteknik
Tis 2 okt 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: 3D Printer. Sal A323
Tis 2 okt 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Leif Grönvall
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Fräsintroduktion
Ons 3 okt 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Leif Grönvall
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Fräsintroduktion
Ons 3 okt 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: 3D Printer. Sal A323
Ons 3 okt 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: 3D Printer. Sal A323
Ons 3 okt 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Leif Grönvall
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Fräsintroduktion
Tors 4 okt 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Martin Sjöman
Plats: M2
Anmärkning: Uppstart av designprojekt
Fre 5 okt 13:00-16:00 Seminarium
HT 2018
Seminarium Lärare: Jon-Erik Dahlin
Plats: FB53, M31, M32
Anmärkning: Hållbar utveckling 2
Vecka 41 2018 Visa i Mitt schema
Mån 8 okt 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Martin Sjöman
Plats: M2
Anmärkning: Teorikunskap digital bild
Mån 8 okt 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Övning
Anmärkning: 3D Printer. Sal A323
Mån 8 okt 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Martin Sjöman
Plats: Butter
Anmärkning: Adobe PS steg 1
Tis 9 okt 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Martin Sjöman
Plats: K1
Anmärkning: Behovsförståelse - Behovsförståelse och funktionsanalys. Metod och uppgift inför övning den7/11
Tis 9 okt 13:00-16:00 Seminarium
HT 2018
Seminarium Lärare: Jon-Erik Dahlin
Plats: U31, U41, U51
Anmärkning: Hållbarhetsutveckling 3
Ons 10 okt 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Leif Grönvall
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Fräsintroduktion
Ons 10 okt 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Martin Sjöman
Plats: Butter
Anmärkning: Adobe PS steg 1
Ons 10 okt 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: M37
Anmärkning: Skiss 4, Klass A
Ons 10 okt 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Leif Grönvall
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Fräsintroduktion
Ons 10 okt 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Martin Sjöman
Plats: Butter
Anmärkning: Adobe PS steg 1
Ons 10 okt 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: M37
Anmärkning: Skiss 4, Klass B
Ons 10 okt 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Leif Grönvall
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Fräsintroduktion
Ons 10 okt 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: M37
Anmärkning: Skiss 4, Klass C
Ons 10 okt 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Martin Sjöman
Plats: Butter
Anmärkning: Adobe PS steg 1
Ons 10 okt 15:00-18:00 Seminarium
HT 2018
Seminarium Lärare: Jon-Erik Dahlin
Plats: Q31, Q33, V32
Anmärkning: Hållbarhetsutveckling 4
Fre 12 okt 13:00-17:00 Handledning
HT 2018
Handledning Lärare: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall
Vecka 42 2018 Visa i Mitt schema
Ons 17 okt 09:00-12:00 Redovisning
HT 2018
Redovisning Lärare: Per Johansson
Plats: Trötter
Vecka 43 2018 Visa i Mitt schema
Tors 25 okt 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Kontrollskrivning Lärare: Jon-Erik Dahlin
Plats: Gladan
Anmärkning: Hållbar utveckling 4
Tors 25 okt 10:00-12:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Kontrollskrivning Lärare: Jon-Erik Dahlin
Anmärkning: Hållbar utveckling 4
Vecka 44 2018 Visa i Mitt schema
Ons 31 okt 09:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Mats Bejhem
Ons 31 okt 13:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Mats Bejhem
Ons 31 okt 13:00-17:00 Handledning
HT 2018
Handledning Lärare: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall
Tors 1 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Uppsamlingsheat: GV intro - Grundläggande verkstad intro
Tors 1 nov 13:00-14:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal: 323 - Sal: A323
Tors 1 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Mats Bejhem
Tors 1 nov 14:00-15:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: Laserskärning. Sal: 323
Tors 1 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Stefan Ståhlgren
Anmärkning: 3D Printer. Sal: 323
Fre 2 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Leif Grönvall
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Uppsamlingsheat: Modeller
Fre 2 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Mats Bejhem
Fre 2 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Leif Grönvall
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Uppsamlingsheat: Fräsintro
Vecka 45 2018 Visa i Mitt schema
Mån 5 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Martin Sjöman
Plats: M2
Anmärkning: Övertygande presentationstekni
Mån 5 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Martin Sjöman
Plats: Butter
Anmärkning: Labb Powerpoint, Klass A
Mån 5 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Martin Sjöman
Plats: Butter
Anmärkning: Labb Powerpoint, Klass B
Mån 5 nov 15:00-18:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Martin Sjöman
Plats: Butter
Anmärkning: Adobe PS steg 2
Mån 5 nov 15:00-18:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Mats Bejhem
Tis 6 nov 14:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Martin Sjöman
Plats: Butter
Anmärkning: Adobe PS steg 2
Tis 6 nov 14:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Mats Bejhem
Ons 7 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Martin Sjöman
Plats: M32
Anmärkning: Funktionsanalys, Klass A
Ons 7 nov 14:00-16:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Martin Sjöman
Plats: M32
Anmärkning: Funktionsanalys, Klass B
Ons 7 nov 14:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Mats Bejhem
Ons 7 nov 16:00-18:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Martin Sjöman
Plats: M32
Anmärkning: Funktionsanalys, Klass C
Tors 8 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Karin Ehrnberger
Plats: M2
Anmärkning: Genus och Design
Fre 9 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Leif Grönvall
Plats: M2
Anmärkning: Semiotik
Fre 9 nov 15:00-18:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Martin Sjöman
Plats: Butter
Anmärkning: Adobe PS steg 2
Fre 9 nov 15:00-18:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Mats Bejhem
Vecka 46 2018 Visa i Mitt schema
Mån 12 nov 08:00-12:00 Handledning
HT 2018
Handledning Lärare: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall
Mån 12 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning
Plats: M2
Anmärkning: Färglära
Tis 13 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Mats Bejhem
Plats: M2
Anmärkning: Rapportskrivning 1
Tis 13 nov 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Martin Sjöman
Plats: Butter
Anmärkning: Labb Powerpoint, Klass C
Ons 14 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning
Plats: M2
Anmärkning: Teknikhistoria 1
Ons 14 nov 15:00-18:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Martin Sjöman
Plats: Butter
Anmärkning: Adobe PS steg 2
Tors 15 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning
Plats: M2
Anmärkning: Färglära med Märit Lagheim
Fre 16 nov 13:00-17:00 Redovisning
HT 2018
Redovisning Lärare: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall, Martin Sjöman
Anmärkning: Delredovisning Designuppgift
Vecka 47 2018 Visa i Mitt schema
Mån 19 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Leif Grönvall
Plats: M23
Anmärkning: Semiotik, Klass A
Mån 19 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Övning
Plats: M24
Anmärkning: Färglära, Klass B. - Lärare: Märit Lagheim
Mån 19 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Övning
Plats: M24
Anmärkning: Färglära, Klass A - Lärare: Märit Lagheim
Mån 19 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Leif Grönvall
Plats: M23
Anmärkning: Semiotik, Klass C
Mån 19 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Leif Grönvall
Plats: M23
Anmärkning: Semiotik, Klass B
Mån 19 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Övning
Plats: M24
Anmärkning: Färglära, Klass C - Lärare: Märit Lagheim
Tis 20 nov 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Mats Bejhem
Anmärkning: Uppsamling
Tis 20 nov 13:00-17:00 Handledning
HT 2018
Handledning Lärare: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall
Tors 22 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning
Plats: M2
Anmärkning: Teknikhistoria 1
Fre 23 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning
Plats: M2
Anmärkning: Färglära med Märit Lagheim
Vecka 48 2018 Visa i Mitt schema
Mån 26 nov 08:00-12:00 Handledning
HT 2018
Handledning Lärare: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall
Ons 28 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning
Plats: M2
Anmärkning: Teknikhistoria 2
Tors 29 nov 09:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboration Lärare: Mats Bejhem
Anmärkning: Uppsamling
Vecka 49 2018 Visa i Mitt schema
Mån 3 dec 08:00-10:00 Handledning
HT 2018
Handledning Lärare: Leif Grönvall
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Modell och 3D fräshjälp - Modell och 3D fräshjälp i DaVinci med Leif Grönvall.
Mån 3 dec 10:00-12:00 Handledning
HT 2018
Handledning Lärare: Leif Grönvall
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Modell och 3D fräshjälp - Modell och 3D fräshjälp i DaVinci med Leif Grönvall.
Tis 4 dec 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Kontrollskrivning Lärare: Jon-Erik Dahlin
Tis 4 dec 10:00-12:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Kontrollskrivning Lärare: Jon-Erik Dahlin
Ons 5 dec 08:00-10:00 Handledning
HT 2018
Handledning Lärare: Leif Grönvall
Plats: Da Vinci
Anmärkning: Modell och 3D fräshjälp - Modell och 3D fräshjälp i DaVinci med Leif Grönvall.
Vecka 50 2018 Visa i Mitt schema
Tis 11 dec 08:00-12:00 Redovisning
HT 2018
Redovisning Lärare: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall, Martin Sjöman
Anmärkning: Designuppgift, Klass A
Tis 11 dec 13:00-17:00 Redovisning
HT 2018
Redovisning Lärare: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall, Martin Sjöman
Anmärkning: Designuppgift, Klass B
Ons 12 dec 08:00-12:00 Redovisning
HT 2018
Redovisning Lärare: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall, Martin Sjöman
Plats: M23
Anmärkning: Designuppgift, Klass C
Fre 14 dec 08:00-17:00 Redovisning
HT 2018
Redovisning
Anmärkning: Luftmotor, slutredovisning
Fre 14 dec 11:00-14:00 Redovisning
HT 2018
Redovisning Lärare: Per Johansson, Lars Wingård
Plats: Kloker
Anmärkning: Restredovisningar, Grundl.CAD - Restredovisningar. Grundläggande CAD.
Fre 14 dec 13:00-16:00 Övrigt
HT 2018
Övrigt Lärare: Jon-Erik Dahlin
Plats: M36
Vecka 2 2019 Visa i Mitt schema
Tis 8 jan 14:00-16:00 Tentamen
HT 2018
Tentamen
Tis 8 jan 16:00-17:00 Tentamen
HT 2018
Tentamen
Plats: Toker
Anmärkning: Förlängd skrivtid
Feedback Nyheter