Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall, Martin Sjöman
Location M2
Note: Kursintroduktion
Mon 27 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall, Martin Sjöman
Location M23, M24, M33
Mon 27 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mats Bejhem
Location M2
Note: Ritteknik 1
Tue 28 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mats Bejhem
Location M2
Note: Ritteknik 2
Wed 29 aug 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Location M2
Note: Grundläggande 3D CAD
Wed 29 aug 14:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Note: Grundläggande 3D CAD
Thu 30 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mats Bejhem
Location M2
Note: Tillverkning 1
Thu 30 aug 13:00-14:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Da Vinci
Note: Grundläggande verkstad
Thu 30 aug 14:00-15:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Da Vinci
Note: Grundläggande verkstad
Thu 30 aug 15:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Da Vinci
Note: Grundläggande verkstad
Thu 30 aug 16:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Da Vinci
Note: Grundläggande verkstad
Fri 31 aug 13:00-14:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Da Vinci
Note: Grundläggande verkstad
Fri 31 aug 14:00-15:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Da Vinci
Note: Grundläggande verkstad
Fri 31 aug 15:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Da Vinci
Note: Grundläggande verkstad
Fri 31 aug 16:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Da Vinci
Note: Grundläggande verkstad
Week 36 2018 Show in My Schedule
Mon 3 sep 08:00-09:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Da Vinci
Note: Grundläggande verkstad
Mon 3 sep 09:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Da Vinci
Note: Grundläggande verkstad
Mon 3 sep 10:00-11:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Da Vinci
Note: Grundläggande verkstad
Mon 3 sep 11:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Da Vinci
Note: Grundläggande verkstad
Tue 4 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Location M31
Note: Skiss, Klass A
Tue 4 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Martin Sjöman
Location Kloker
Note: Adobe Illustrator
Tue 4 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Location M31
Note: Skiss, Klass B
Tue 4 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Martin Sjöman
Location Kloker
Note: Adobe Illustrator
Wed 5 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Location M32
Note: Skiss, Klass C
Wed 5 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Martin Sjöman
Location Kloker
Note: Adobe Illustrator
Wed 5 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Martin Sjöman
Location Kloker
Note: Adobe Illustrator
Thu 6 sep 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Location M2
Note: Grundläggande 3D CAD
Thu 6 sep 14:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Note: Grundläggande 3D CAD
Fri 7 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Leif Grönvall
Location M2
Note: Gestaltning
Week 37 2018 Show in My Schedule
Mon 10 sep 08:00-09:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Location M2
Mon 10 sep 09:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Tue 11 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jon-Erik Dahlin
Location M2
Note: Hållbar utveckling
Tue 11 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mats Bejhem
Location M2
Note: Tillverkning 2
Tue 11 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Leif Grönvall
Location M2
Note: Material ur designperspektiv
Wed 12 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Leif Grönvall
Location M38
Note: Modellteknik
Wed 12 sep 08:00-09:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal: A323
Wed 12 sep 09:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal A323
Wed 12 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Leif Grönvall
Location M38
Note: Modellteknik
Wed 12 sep 10:00-11:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal A323
Wed 12 sep 11:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal A323
Wed 12 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Leif Grönvall
Location M38
Note: Modellteknik
Wed 12 sep 15:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal A323
Wed 12 sep 16:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal A323
Thu 13 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Hedlund Åström
Location M2
Note: Material
Fri 14 sep 13:00-15:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Leif Grönvall
Location M38
Note: Modellteknik
Fri 14 sep 13:00-14:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal A323
Fri 14 sep 14:00-15:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal A323
Fri 14 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Leif Grönvall
Location M38
Note: Modellteknik
Fri 14 sep 15:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal A323
Fri 14 sep 16:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal A323
Week 38 2018 Show in My Schedule
Mon 17 sep 13:00-14:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal A323
Mon 17 sep 13:00-15:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Leif Grönvall
Location M23
Note: Gestaltning, Klass B
Mon 17 sep 14:00-15:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal A323
Mon 17 sep 15:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal A323
Mon 17 sep 15:00-17:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Leif Grönvall
Location M23
Note: Gestaltning, Klass A
Mon 17 sep 16:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal A323
Tue 18 sep 10:00-12:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Leif Grönvall
Location M31
Note: Gestaltning, Klass C
Wed 19 sep 08:00-09:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal A323
Wed 19 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Leif Grönvall
Location Da Vinci
Note: Modellteknik
Wed 19 sep 09:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal A323
Wed 19 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Location M37
Note: Skiss 2, Klass A
Wed 19 sep 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Leif Grönvall
Location Butter
Note: Modela Player, Klass B
Wed 19 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Leif Grönvall
Location Butter
Note: Modela Player, Klass C
Wed 19 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Location M37
Note: Skiss 2, Klass B
Wed 19 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Location M37
Note: Skiss 2, Klass C
Wed 19 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Leif Grönvall
Location Butter
Note: Modela Player, Klass A
Fri 21 sep 13:00-16:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Note: Grundläggande 3D CAD
Fri 21 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Leif Grönvall
Location Da Vinci
Note: Modellteknik
Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Location M33
Note: Skiss 3, Klass A
Tue 25 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Location M31
Note: Skiss 3, Klass C
Tue 25 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Location M31
Note: Skiss 3, Klass B
Wed 26 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Stefan Ståhlgren
Location B2
Note: WeDo produkutveckling
Thu 27 sep 08:00-12:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Location Butter
Thu 27 sep 08:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Jon-Erik Dahlin
Location M23
Note: Hållbar utveckling. Klass A
Thu 27 sep 13:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Jon-Erik Dahlin
Location FB54
Note: Hållbar utveckling. Klass B
Fri 28 sep 13:00-17:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Location Butter
Fri 28 sep 13:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Jon-Erik Dahlin
Location V32
Note: Hållbar utveckling. Klass C
Week 40 2018 Show in My Schedule
Mon 1 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise
Note: 3D Printer. Sal A323
Mon 1 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Note: 3D Printer. Sal A323
Mon 1 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Note: 3D Printer. Sal A323
Tue 2 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: 3D Printer. Sal A323
Tue 2 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Leif Grönvall
Location Da Vinci
Note: Modellteknik
Tue 2 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: 3D Printer. Sal A323
Tue 2 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Leif Grönvall
Location Da Vinci
Note: Fräsintroduktion
Wed 3 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Leif Grönvall
Location Da Vinci
Note: Fräsintroduktion
Wed 3 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: 3D Printer. Sal A323
Wed 3 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: 3D Printer. Sal A323
Wed 3 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Leif Grönvall
Location Da Vinci
Note: Fräsintroduktion
Thu 4 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Martin Sjöman
Location M2
Note: Uppstart av designprojekt
Fri 5 oct 13:00-16:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Jon-Erik Dahlin
Location FB53, M31, M32
Note: Hållbar utveckling 2
Week 41 2018 Show in My Schedule
Mon 8 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Martin Sjöman
Location M2
Note: Teorikunskap digital bild
Mon 8 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Note: 3D Printer. Sal A323
Mon 8 oct 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Martin Sjöman
Location Butter
Note: Adobe PS steg 1
Tue 9 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Martin Sjöman
Location K1
Note: Behovsförståelse - Behovsförståelse och funktionsanalys. Metod och uppgift inför övning den7/11
Tue 9 oct 13:00-16:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Jon-Erik Dahlin
Location U31, U41, U51
Note: Hållbarhetsutveckling 3
Wed 10 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Leif Grönvall
Location Da Vinci
Note: Fräsintroduktion
Wed 10 oct 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Martin Sjöman
Location Butter
Note: Adobe PS steg 1
Wed 10 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Location M37
Note: Skiss 4, Klass A
Wed 10 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Leif Grönvall
Location Da Vinci
Note: Fräsintroduktion
Wed 10 oct 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Martin Sjöman
Location Butter
Note: Adobe PS steg 1
Wed 10 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Location M37
Note: Skiss 4, Klass B
Wed 10 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Leif Grönvall
Location Da Vinci
Note: Fräsintroduktion
Wed 10 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Location M37
Note: Skiss 4, Klass C
Wed 10 oct 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Martin Sjöman
Location Butter
Note: Adobe PS steg 1
Wed 10 oct 15:00-18:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Jon-Erik Dahlin
Location Q31, Q33, V32
Note: Hållbarhetsutveckling 4
Fri 12 oct 13:00-17:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall
Location Djärven, Riskan, Trusten
Week 42 2018 Show in My Schedule
Wed 17 oct 09:00-12:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Per Johansson
Location Trötter
Week 43 2018 Show in My Schedule
Thu 25 oct 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Test Teachers: Jon-Erik Dahlin
Location Gladan
Note: Hållbar utveckling 4
Thu 25 oct 10:00-12:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Test Teachers: Jon-Erik Dahlin
Note: Hållbar utveckling 4
Week 44 2018 Show in My Schedule
Wed 31 oct 09:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Mats Bejhem
Wed 31 oct 13:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Mats Bejhem
Wed 31 oct 13:00-17:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall
Location Djärven, Earnen, Trusten
Thu 1 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Da Vinci
Note: Uppsamlingsheat: GV intro - Grundläggande verkstad intro
Thu 1 nov 13:00-14:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal: 323 - Sal: A323
Thu 1 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Mats Bejhem
Thu 1 nov 14:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: Laserskärning. Sal: 323
Thu 1 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Stefan Ståhlgren
Note: 3D Printer. Sal: 323
Fri 2 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Leif Grönvall
Location Da Vinci
Note: Uppsamlingsheat: Modeller
Fri 2 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Mats Bejhem
Fri 2 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Leif Grönvall
Location Da Vinci
Note: Uppsamlingsheat: Fräsintro
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Martin Sjöman
Location M2
Note: Övertygande presentationstekni
Mon 5 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Martin Sjöman
Location Butter
Note: Labb Powerpoint, Klass A
Mon 5 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Martin Sjöman
Location Butter
Note: Labb Powerpoint, Klass B
Mon 5 nov 15:00-18:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Martin Sjöman
Location Butter
Note: Adobe PS steg 2
Mon 5 nov 15:00-18:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Mats Bejhem
Tue 6 nov 14:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Martin Sjöman
Location Butter
Note: Adobe PS steg 2
Tue 6 nov 14:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Mats Bejhem
Wed 7 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Martin Sjöman
Location M32
Note: Funktionsanalys, Klass A
Wed 7 nov 14:00-16:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Martin Sjöman
Location M32
Note: Funktionsanalys, Klass B
Wed 7 nov 14:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Mats Bejhem
Wed 7 nov 16:00-18:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Martin Sjöman
Location M32
Note: Funktionsanalys, Klass C
Thu 8 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Karin Ehrnberger
Location M2
Note: Genus och Design
Fri 9 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Leif Grönvall
Location M2
Note: Semiotik
Fri 9 nov 15:00-18:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Martin Sjöman
Location Butter
Note: Adobe PS steg 2
Fri 9 nov 15:00-18:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Mats Bejhem
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 08:00-12:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall
Location Djärven, Riskan, Trusten
Mon 12 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M2
Note: Färglära
Tue 13 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mats Bejhem
Location M2
Note: Rapportskrivning 1
Tue 13 nov 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Martin Sjöman
Location Butter
Note: Labb Powerpoint, Klass C
Wed 14 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M2
Note: Teknikhistoria 1
Wed 14 nov 15:00-18:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Martin Sjöman
Location Butter
Note: Adobe PS steg 2
Thu 15 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M2
Note: Färglära med Märit Lagheim
Fri 16 nov 13:00-17:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall, Martin Sjöman
Note: Delredovisning Designuppgift
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Leif Grönvall
Location M23
Note: Semiotik, Klass A
Mon 19 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M24
Note: Färglära, Klass B. - Lärare: Märit Lagheim
Mon 19 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M24
Note: Färglära, Klass A - Lärare: Märit Lagheim
Mon 19 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Leif Grönvall
Location M23
Note: Semiotik, Klass C
Mon 19 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Leif Grönvall
Location M23
Note: Semiotik, Klass B
Mon 19 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M24
Note: Färglära, Klass C - Lärare: Märit Lagheim
Tue 20 nov 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Mats Bejhem
Note: Uppsamling
Tue 20 nov 13:00-17:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall
Location Djärven, Riskan, Trusten
Thu 22 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M2
Note: Teknikhistoria 1
Fri 23 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M2
Note: Färglära med Märit Lagheim
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 08:00-12:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall
Location Djärven, Riskan, Trusten
Wed 28 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M2
Note: Teknikhistoria 2
Thu 29 nov 09:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Mats Bejhem
Note: Uppsamling
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 08:00-10:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Leif Grönvall
Location Da Vinci
Note: Modell och 3D fräshjälp - Modell och 3D fräshjälp i DaVinci med Leif Grönvall.
Mon 3 dec 10:00-12:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Leif Grönvall
Location Da Vinci
Note: Modell och 3D fräshjälp - Modell och 3D fräshjälp i DaVinci med Leif Grönvall.
Tue 4 dec 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Test Teachers: Jon-Erik Dahlin
Tue 4 dec 10:00-12:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Test Teachers: Jon-Erik Dahlin
Wed 5 dec 08:00-10:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Leif Grönvall
Location Da Vinci
Note: Modell och 3D fräshjälp - Modell och 3D fräshjälp i DaVinci med Leif Grönvall.
Week 50 2018 Show in My Schedule
Tue 11 dec 08:00-12:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall, Martin Sjöman
Note: Designuppgift, Klass A
Tue 11 dec 13:00-17:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall, Martin Sjöman
Note: Designuppgift, Klass B
Wed 12 dec 08:00-12:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall, Martin Sjöman
Location M23
Note: Designuppgift, Klass C
Fri 14 dec 08:00-17:00 Redovisning
HT 2018
Presentation
Note: Luftmotor, slutredovisning
Fri 14 dec 11:00-14:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Location Kloker
Note: Restredovisningar, Grundl.CAD - Restredovisningar. Grundläggande CAD.
Fri 14 dec 13:00-16:00 Övrigt
HT 2018
Övrigt Teachers: Jon-Erik Dahlin
Location M36
Week 2 2019 Show in My Schedule
Tue 8 jan 14:00-16:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Tue 8 jan 16:00-17:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location Toker
Note: Förlängd skrivtid
Feedback News