Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Wed 20 mar 13:00-17:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Thu 21 mar 09:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Note: B125
Thu 21 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location: Da Vinci
Week 13 2019 Show in My Schedule
Tue 26 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Tue 26 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Thu 28 mar 09:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Note: B125
Week 14 2019 Show in My Schedule
Tue 2 apr 13:00-17:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Thu 4 apr 09:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Note: B125
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location: Da Vinci
Mon 8 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Note: B125
Thu 11 apr 09:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Note: B125
Thu 11 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location: Da Vinci
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 13:00-17:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Note: 3-D print studio
Thu 25 apr 09:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Note: B125
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 08:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Note: B125
Thu 2 may 08:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location: Da Vinci
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 08:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Note: B125
Thu 9 may 08:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location: Da Vinci
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 13:00-17:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Note: B125
Wed 15 may 08:00-20:00 Workshop
VT 2019
Workshop Teachers: Nihad Subasic, Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall, Martin Sjöman
Note: KTH Entré
Feedback News