Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 36 2018 Show in My Schedule
Wed 5 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jan Wikander
Location V2
Fri 7 sep 15:00-18:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Location Kloker, Toker
Week 37 2018 Show in My Schedule
Mon 10 sep 15:00-18:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Location Butter, Glader
Wed 12 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jan Wikander
Location Q1
Thu 13 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jan Wikander
Location K1
Week 38 2018 Show in My Schedule
Wed 19 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jan Wikander
Location FR4
Thu 20 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jan Wikander
Location M2
Fri 21 sep 13:00-16:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Location Kloker, Toker
Week 39 2018 Show in My Schedule
Tue 25 sep 13:00-16:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Location Butter, Glader
Wed 26 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jan Wikander
Location FR4
Thu 27 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jan Wikander
Location FR4
Week 40 2018 Show in My Schedule
Mon 1 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jan Wikander
Location K1
Wed 3 oct 13:00-16:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Location Glader, Prosit
Thu 4 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jan Wikander
Location M2
Week 41 2018 Show in My Schedule
Wed 10 oct 09:00-12:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Location Toker, Trötter
Thu 11 oct 13:00-16:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Location Butter, Glader
Week 43 2018 Show in My Schedule
Tue 23 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location D3, D32, D33, D34, ...
Feedback News