Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 36 2018 Visa i Mitt schema
Ons 5 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Jan Wikander
Plats: V2
Fre 7 sep 15:00-18:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Plats: Kloker, Toker
Vecka 37 2018 Visa i Mitt schema
Mån 10 sep 15:00-18:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Plats: Butter, Glader
Ons 12 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Jan Wikander
Plats: Q1
Tors 13 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Jan Wikander
Plats: K1
Vecka 38 2018 Visa i Mitt schema
Ons 19 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Jan Wikander
Plats: FR4
Tors 20 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Jan Wikander
Plats: M2
Fre 21 sep 13:00-16:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Plats: Kloker, Toker
Vecka 39 2018 Visa i Mitt schema
Tis 25 sep 13:00-16:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Plats: Butter, Glader
Ons 26 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Jan Wikander
Plats: FR4
Tors 27 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Jan Wikander
Plats: FR4
Vecka 40 2018 Visa i Mitt schema
Mån 1 okt 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Jan Wikander
Plats: K1
Ons 3 okt 13:00-16:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Plats: Glader, Prosit
Tors 4 okt 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Jan Wikander
Plats: M2
Vecka 41 2018 Visa i Mitt schema
Ons 10 okt 09:00-12:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Plats: Toker, Trötter
Tors 11 okt 13:00-16:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Plats: Butter, Glader
Vecka 43 2018 Visa i Mitt schema
Tis 23 okt 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018
Tentamen
Plats: D3, D32, D33, D34, ...
Feedback Nyheter