Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 30 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Location V3
Wed 31 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Location M3
Fri 2 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Location V3
Week 45 2018 Show in My Schedule
Tue 6 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Location V3
Wed 7 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Location V3
Fri 9 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Location E2
Fri 9 nov 10:00-12:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Fri 9 nov 13:00-15:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Week 46 2018 Show in My Schedule
Tue 13 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Location V3
Tue 13 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Location V3
Wed 14 nov 08:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Wed 14 nov 13:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Fri 16 nov 08:00-10:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Fri 16 nov 10:00-12:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Week 47 2018 Show in My Schedule
Tue 20 nov 08:00-10:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Tue 20 nov 10:00-12:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Wed 21 nov 13:00-15:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Wed 21 nov 15:00-17:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Fri 23 nov 08:00-10:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Fri 23 nov 10:00-12:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Week 48 2018 Show in My Schedule
Wed 28 nov 13:00-15:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Wed 28 nov 15:00-17:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Fri 30 nov 08:00-10:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Fri 30 nov 10:00-12:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Week 49 2018 Show in My Schedule
Tue 4 dec 08:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Location V3
Wed 5 dec 13:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Location M3
Week 50 2018 Show in My Schedule
Wed 12 dec 13:00-15:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Wed 12 dec 15:00-17:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Fri 14 dec 08:00-10:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Fri 14 dec 10:00-12:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Note: Rum: C435, Brinellvägen 85
Week 3 2019 Show in My Schedule
Mon 14 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Ulf Olofsson, Ulf Sellgren
Location Q1
Feedback News