Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 28 aug 13:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mats Magnusson, Susanne Nilsson
Location U1
Fri 31 aug 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mats Magnusson, Susanne Nilsson
Location U1
Week 36 2018 Show in My Schedule
Tue 4 sep 13:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mats Magnusson, Susanne Nilsson
Location M3
Fri 7 sep 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Susanne Nilsson
Location U21
Week 37 2018 Show in My Schedule
Tue 11 sep 13:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mats Magnusson, Susanne Nilsson
Location U1
Fri 14 sep 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Susanne Nilsson
Location U1
Week 38 2018 Show in My Schedule
Tue 18 sep 13:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mats Magnusson, Susanne Nilsson
Location U1
Fri 21 sep 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Susanne Nilsson
Location U1
Week 39 2018 Show in My Schedule
Tue 25 sep 13:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mats Magnusson, Susanne Nilsson
Location U1
Fri 28 sep 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Susanne Nilsson
Location U1
Week 40 2018 Show in My Schedule
Tue 2 oct 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mats Magnusson, Susanne Nilsson
Location E2
Tue 2 oct 13:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mats Magnusson, Susanne Nilsson
Location U1
Fri 5 oct 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Susanne Nilsson
Location U1
Week 41 2018 Show in My Schedule
Wed 10 oct 13:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mats Magnusson, Susanne Nilsson
Location V3
Note: Utanför modul
Fri 12 oct 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Susanne Nilsson
Location U1
Week 43 2018 Show in My Schedule
Wed 24 oct 08:00-12:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Mats Magnusson, Susanne Nilsson
Location B1, D1, D41
Feedback News