Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2020 Show in My Schedule
Mon 26 oct 13:00-16:00 Seminarium
HT 2020
Seminar Teachers: Jens Hemphälä, Gunilla Ölundh Sandström
Location: Digital
Week 45 2020 Show in My Schedule
Thu 5 nov 09:00-12:00 Seminarium
HT 2020
Seminar Teachers: Gunilla Ölundh Sandström
Location: Digital
Week 46 2020 Show in My Schedule
Thu 12 nov 09:00-12:00 Seminarium
HT 2020
Seminar Teachers: Mats Magnusson
Location: Digital
Week 48 2020 Show in My Schedule
Thu 26 nov 13:00-17:00 Seminarium
HT 2020
Seminar Teachers: Gunilla Ölundh Sandström
Location: Digital
Week 50 2020 Show in My Schedule
Thu 10 dec 09:00-12:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Gunilla Ölundh Sandström, Mats Magnusson
Location: Digital
Thu 10 dec 13:00-16:00 Seminarium
HT 2020
Seminar Teachers: Gunilla Ölundh Sandström, Mats Magnusson
Location: Digital
Feedback News