Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 09:00-12:00 Seminarium
HT 2018 IMPD HK
Seminar Teachers: Jens Hemphälä, Gunilla Ölundh Sandström, Mats Magnusson
Location V01
Mon 27 aug 13:00-16:00 Seminarium
HT 2018 IMPD HK
Seminar Teachers: Jens Hemphälä, Gunilla Ölundh Sandström, Mats Magnusson
Location Gladan
Thu 30 aug 08:00-17:00 Övrigt
HT 2018 IMPD HK
Övrigt
Week 36 2018 Show in My Schedule
Mon 3 sep 09:00-12:00 Övrigt
HT 2018 IMPD HK
Övrigt Teachers: Mats Magnusson
Note: Travel day for one project team
Mon 3 sep 13:00-16:00 Övrigt
HT 2018 IMPD HK
Övrigt Teachers: Mats Magnusson
Note: Travel day for one project team
Tue 4 sep 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 IMPD HK
Lecture
Note: Maria Stockhaus, INNOKI
Tue 4 sep 13:00-16:00 Föreläsning
HT 2018 IMPD HK
Lecture
Note: Maria Stockhaus, INNOKI
Thu 6 sep 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 IMPD HK
Lecture Teachers: Mats Magnusson
Location Gladan
Thu 6 sep 13:00-16:00 Föreläsning
HT 2018 IMPD HK
Lecture Teachers: Mats Magnusson
Location Gladan
Week 37 2018 Show in My Schedule
Mon 10 sep 13:00-16:00 Föreläsning
HT 2018 IMPD HK
Lecture Teachers: Jens Hemphälä, Gunilla Ölundh Sandström
Location Gladan
Thu 13 sep 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 IMPD HK
Lecture Teachers: Jens Hemphälä, Gunilla Ölundh Sandström
Location Gladan
Thu 13 sep 13:00-16:00 Föreläsning
HT 2018 IMPD HK
Lecture
Location Gladan
Note: Maria Stockhaus, INNOKI
Week 38 2018 Show in My Schedule
Mon 17 sep 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 IMPD HK
Lecture
Location Gladan
Note: Maria Stockhaus, INNOKI
Mon 17 sep 13:00-16:00 Föreläsning
HT 2018 IMPD HK
Lecture
Location Gladan
Note: Maria Stockhaus, INNOKI
Thu 20 sep 09:00-12:00 Övrigt
HT 2018 IMPD HK
Övrigt Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Trusten
Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 IMPD HK
Lecture Teachers: Donnie Lygonis
Location Gladan
Thu 27 sep 09:00-12:00 Seminarium
HT 2018 IMPD HK
Seminar
Location Gladan
Note: Maria Stockhaus, INNOKI
Week 40 2018 Show in My Schedule
Thu 4 oct 09:00-12:00 Seminarium
HT 2018 IMPD HK
Seminar Teachers: Jens Hemphälä, Gunilla Ölundh Sandström
Location Gladan
Thu 4 oct 13:00-16:00 Föreläsning
HT 2018 IMPD HK
Lecture Teachers: Mats Magnusson
Location Gladan
Week 41 2018 Show in My Schedule
Mon 8 oct 13:00-16:00 Övrigt
HT 2018 IMPD HK
Övrigt Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Riskan
Thu 11 oct 13:00-16:00 Seminarium
HT 2018 IMPD HK
Seminar Teachers: Jens Hemphälä, Gunilla Ölundh Sandström
Location Gladan
Week 44 2018 Show in My Schedule
Mon 29 oct 09:00-12:00 Seminarium
HT 2018 IMPD HK
Seminar Teachers: Jens Hemphälä, Gunilla Ölundh Sandström
Location Gladan
Week 45 2018 Show in My Schedule
Thu 8 nov 09:00-12:00 Seminarium
HT 2018 IMPD HK
Seminar Teachers: Jens Hemphälä, Gunilla Ölundh Sandström, Mats Magnusson
Location Gladan
Week 46 2018 Show in My Schedule
Thu 15 nov 09:00-12:00 Övrigt
HT 2018 IMPD HK
Övrigt Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Riskan
Week 48 2018 Show in My Schedule
Thu 29 nov 13:00-17:00 Presentation
HT 2018 IMPD HK
Presentation Teachers: Jens Hemphälä, Gunilla Ölundh Sandström
Location Gladan
Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 09:00-12:00 Presentation
HT 2018 IMPD HK
Presentation
Location Gladan
Mon 10 dec 13:00-16:00 Presentation
HT 2018 IMPD HK
Presentation Teachers: Jens Hemphälä, Gunilla Ölundh Sandström
Location Gladan
Feedback News