Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Björn Möller
Location M37
Wed 31 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Björn Möller
Location M37
Wed 31 oct 13:00-16:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Björn Möller
Location Kloker, Toker
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Björn Möller
Location M24
Wed 7 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Björn Möller
Location M37
Wed 7 nov 14:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Björn Möller
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Björn Möller
Location M32
Mon 12 nov 13:00-16:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Björn Möller
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Björn Möller
Location M31
Mon 19 nov 13:00-16:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Björn Möller
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 13:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Björn Möller
Location Von Neumann
Note: Lab:A340 and von Neumann
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 13:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Björn Möller
Location Von Neumann
Note: Lab: A340 and von Neumann
Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 08:00-12:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Björn Möller
Location Von Neumann
Note: Lab: A340 and von Neumann
Wed 12 dec 13:00-15:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Björn Möller
Location Earnen, Gladan, Riskan
Week 2 2019 Show in My Schedule
Fri 11 jan 14:00-17:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Björn Möller
Location U51
Feedback News