Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 13:00-16:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location D3
Fri 25 jan 09:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location D3
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 13:00-16:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location B3
Fri 1 feb 09:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location D3
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 13:00-16:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location M231
Fri 8 feb 09:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location D3
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 13:00-16:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location B3
Fri 15 feb 09:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location M231
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 13:00-16:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location B1
Fri 22 feb 09:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location V1
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 13:00-16:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location M231
Fri 1 mar 09:00-12:00 Redovisning
VT 2019
Presentation
Location M312
Feedback News