Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 46 2019 Show in My Schedule
Thu 14 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Antonio Maffei
Location M312
Fri 15 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Antonio Maffei
Location M312
Week 47 2019 Show in My Schedule
Mon 18 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Antonio Maffei
Location M311
Thu 21 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Antonio Maffei
Location M312
Fri 22 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Antonio Maffei
Location Prosit
Week 48 2019 Show in My Schedule
Mon 25 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Antonio Maffei
Location Kloker
Thu 28 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Antonio Maffei
Location Kloker
Fri 29 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Antonio Maffei
Location Kloker
Week 49 2019 Show in My Schedule
Mon 2 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Antonio Maffei
Location M311
Thu 5 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Antonio Maffei
Location M312
Fri 6 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Antonio Maffei
Location M312
Week 50 2019 Show in My Schedule
Mon 9 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Antonio Maffei
Location M311
Thu 12 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Antonio Maffei
Location M312
Fri 13 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Antonio Maffei
Location M312
Week 2 2020 Show in My Schedule
Fri 10 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Antonio Maffei
Location M23, M36, M38
Feedback News