Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2016 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 31 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: M311
Tue 1 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: M311
Wed 2 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: M311
Week 45 2016 Show in My Schedule
Tue 8 nov 14:00-16:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: M311
Wed 9 nov 14:00-16:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: M311
Thu 10 nov 14:00-16:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: M312
Week 46 2016 Show in My Schedule
Mon 14 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: M311
Tue 15 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: P240
Wed 16 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: M311
Week 47 2016 Show in My Schedule
Mon 21 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: M311
Tue 22 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: Butter, M311
Wed 23 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: Kloker, M311
Week 48 2016 Show in My Schedule
Mon 28 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: Butter, M311
Tue 29 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: M311, Toker
Wed 30 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: M311
Week 49 2016 Show in My Schedule
Tue 6 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: M311
Wed 7 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: M311
Thu 8 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: M311
Week 50 2016 Show in My Schedule
Mon 12 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: M311
Tue 13 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: M312
Thu 15 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson
Location: M231
Week 2 2017 Show in My Schedule
Tue 10 jan 09:00-13:00 Tentamen
HT 2016
Examination
Location: M311, M312
Feedback News