Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Wed 20 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location M312
Thu 21 mar 13:00-17:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location M221, M226
Week 13 2019 Show in My Schedule
Wed 27 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location M312
Thu 28 mar 13:00-17:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location M221, M226
Week 14 2019 Show in My Schedule
Wed 3 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location M312
Thu 4 apr 13:00-17:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location M221, M226
Week 15 2019 Show in My Schedule
Wed 10 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location M312
Thu 11 apr 13:00-17:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location M221, M226
Week 17 2019 Show in My Schedule
Wed 24 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location M312
Thu 25 apr 08:00-17:00 Studiebesök
VT 2019
Study visit
Week 18 2019 Show in My Schedule
Thu 2 may 13:00-17:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location M221, M226
Week 19 2019 Show in My Schedule
Wed 8 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location M312
Thu 9 may 13:00-17:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location M221, M226
Week 20 2019 Show in My Schedule
Wed 15 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location M312
Thu 16 may 13:00-17:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location M221, M226
Feedback News