Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2021 Show in My Schedule
Mon 18 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson
Location: Digital, M311
Thu 21 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson
Location: Digital, M311
Week 4 2021 Show in My Schedule
Mon 25 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson
Location: Digital, M311
Thu 28 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson
Location: Digital, M311
Week 5 2021 Show in My Schedule
Mon 1 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson
Location: Digital, M311
Thu 4 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson
Location: Digital, M311
Week 6 2021 Show in My Schedule
Mon 8 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson
Location: Digital, M311
Thu 11 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson
Location: Digital, M311
Week 7 2021 Show in My Schedule
Mon 15 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson
Location: Digital, M311
Thu 18 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson
Location: Digital, M311
Week 8 2021 Show in My Schedule
Mon 22 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson
Location: Digital, M311
Thu 25 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson
Location: Digital, M311
Week 9 2021 Show in My Schedule
Mon 1 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson
Location: Digital, M311
Thu 4 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson
Location: Digital, M311
Week 11 2021 Show in My Schedule
Thu 18 mar 14:00-18:00 Tentamen
VT 2021
Examination Teachers: Andreas Archenti
Location: M32, M33
Feedback News