Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2019 Show in My Schedule
Tue 22 jan 17:00-19:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Charlotte Holgersson
Location D4448
Week 5 2019 Show in My Schedule
Tue 29 jan 17:00-19:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Charlotte Holgersson
Location D4448
Week 6 2019 Show in My Schedule
Tue 5 feb 17:00-19:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Charlotte Holgersson
Location D4448
Week 7 2019 Show in My Schedule
Tue 12 feb 17:00-19:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Charlotte Holgersson
Location D4448
Week 8 2019 Show in My Schedule
Tue 19 feb 17:00-19:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Charlotte Holgersson
Location D4448
Week 10 2019 Show in My Schedule
Mon 4 mar 17:00-19:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Charlotte Holgersson
Location D4448
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 17:00-19:00 Seminarium
VT 2019
Seminar Teachers: Charlotte Holgersson
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 17:00-19:00 Seminarium
VT 2019
Seminar Teachers: Charlotte Holgersson
Week 19 2019 Show in My Schedule
Tue 7 may 17:00-19:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Charlotte Holgersson
Week 20 2019 Show in My Schedule
Tue 14 may 17:00-19:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Charlotte Holgersson
Feedback News