Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Thu 30 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Week 36 2018 Show in My Schedule
Mon 3 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Thu 6 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Week 37 2018 Show in My Schedule
Mon 10 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Tue 11 sep 13:00-15:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Note: Utanför modul
Thu 13 sep 08:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Week 38 2018 Show in My Schedule
Mon 17 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Thu 20 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Thu 27 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Week 40 2018 Show in My Schedule
Mon 1 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Thu 4 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Week 41 2018 Show in My Schedule
Mon 8 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Jeevan Jayasuriya
Mon 8 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Jeevan Jayasuriya
Tue 9 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Jeevan Jayasuriya
Tue 9 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Jeevan Jayasuriya
Wed 10 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Jeevan Jayasuriya
Thu 11 oct 10:00-12:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Week 44 2018 Show in My Schedule
Mon 29 oct 08:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M221
Thu 1 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Thu 8 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Thu 15 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Thu 22 nov 10:00-12:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Thu 29 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M263
Week 2 2019 Show in My Schedule
Wed 9 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location: M32
Feedback News