Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 16 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Joachim Claesson
Location M23
Note: Introduction
Tue 17 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Joachim Claesson
Location M23
Note: HVAC systems and Control
Wed 18 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Joachim Claesson
Location M37
Note: Thermal Comfort
Week 13 2020 Show in My Schedule
Mon 23 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Joachim Claesson
Location M23
Note: Thermal Comfort
Tue 24 mar 08:00-10:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Joachim Claesson
Location M23
Note: Thermal Comfort
Wed 25 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Joachim Claesson
Location M23
Note: In-between room air movement
Week 14 2020 Show in My Schedule
Tue 31 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Joachim Claesson
Location M24
Note: In-between room air movement
Wed 1 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Joachim Claesson
Location M37
Note: In-between room air movement
Thu 2 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Joachim Claesson
Location M37
Note: IAQ and Odor
Week 15 2020 Show in My Schedule
Mon 6 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Joachim Claesson
Location M37
Note: IAQ and Odor
Tue 7 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Joachim Claesson
Location M37
Note: In-room air movement, - Space air diffusion.
Wed 8 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Joachim Claesson
Note: In-room air movement, - Diffusors, Ventilation effectiveness.
Thu 9 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Joachim Claesson
Location M37
Note: In-room air movement
Week 17 2020 Show in My Schedule
Mon 20 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Joachim Claesson
Location M37
Note: Energy loads, Solar radiation
Tue 21 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Joachim Claesson
Location M23
Note: Energy loads, Cooling loads and - Miosture transportation.
Thu 23 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Joachim Claesson
Note: Energy loads
Week 18 2020 Show in My Schedule
Mon 27 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Joachim Claesson
Location M37
Note: Fans and Building air - distribution systems.
Tue 28 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Joachim Claesson
Location M24
Note: Fans and Building air - distribution systems.
Wed 29 apr 10:00-18:00 Studiebesök
VT 2020
Study visit Teachers: Jörgen Wallin
Thu 30 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Joachim Claesson
Location M36
Note: Hydronic systems
Week 19 2020 Show in My Schedule
Mon 4 may 08:00-10:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Joachim Claesson
Location M23
Note: Hydronic systems
Tue 5 may 08:00-16:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Joachim Claesson, Jörgen Wallin
Note: Air tightness
Wed 6 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Joachim Claesson
Location M37
Note: Acoustic and Noise in Buildings
Fri 8 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Joachim Claesson
Location M24
Note: Acoustic and Noise in Buildings
Week 20 2020 Show in My Schedule
Mon 11 may 08:00-16:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Joachim Claesson, Jörgen Wallin
Note: Ventilation Effectiveness
Tue 12 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Joachim Claesson
Location M24
Note: Acoustic and Noise in Buildings
Wed 13 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Joachim Claesson
Location M37
Note: Acoustic and Noise in Buildings
Thu 14 may 13:00-15:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Joachim Claesson
Location M37
Note: Acoustic and Noise in Buildings
Week 22 2020 Show in My Schedule
Mon 25 may 08:00-13:00 Tentamen
VT 2020
Examination Teachers: Joachim Claesson
Location U21
Feedback News