Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 45 2018 Show in My Schedule
Wed 7 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Björk
Location: L1
Fri 9 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Björk
Location: L1
Week 46 2018 Show in My Schedule
Wed 14 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Björk
Location: L1
Fri 16 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Björk
Location: V1
Week 47 2018 Show in My Schedule
Wed 21 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Björk
Location: V1
Fri 23 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Björk
Location: V1
Week 48 2018 Show in My Schedule
Wed 28 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Björk
Location: L1
Fri 30 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Björk
Location: L1
Week 49 2018 Show in My Schedule
Wed 5 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Björk
Location: L1
Fri 7 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Björk
Location: L1
Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Björk
Location: L1
Note: Utanför modul
Tue 11 dec 08:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Wed 12 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Björk
Location: L1
Thu 13 dec 08:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Fri 14 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Björk
Location: L1
Week 2 2019 Show in My Schedule
Fri 11 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location: M23, M24, M31, M32, ...
Feedback News