Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location M32
Thu 17 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location M32
Week 4 2019 Show in My Schedule
Tue 22 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location M24
Week 5 2019 Show in My Schedule
Fri 1 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Location Kloker, Toker
Week 6 2019 Show in My Schedule
Tue 5 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Location Toker
Fri 8 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Location Toker
Week 7 2019 Show in My Schedule
Thu 14 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V33
Week 8 2019 Show in My Schedule
Fri 22 feb 13:00-17:00 Studiebesök
VT 2019
Study visit
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location M37, M38
Note: Utanför modul
Fri 1 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V23
Week 12 2019 Show in My Schedule
Thu 21 mar 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Fri 22 mar 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Fri 22 mar 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location M38
Tue 26 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V23
Wed 27 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location M33
Wed 27 mar 10:00-12:00 Studiebesök
VT 2019
Study visit
Fri 29 mar 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Week 14 2019 Show in My Schedule
Tue 2 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Wed 3 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Thu 4 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Kloker
Fri 5 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location Kloker
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Tue 9 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V22
Wed 10 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Thu 11 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location M35, M38
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Wed 24 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Fri 26 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Fri 26 apr 15:00-17:00 Studiebesök
VT 2019
Study visit
Note: Geothermal heat pumps
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Tue 30 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Thu 2 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location M23
Fri 3 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location M35, M38
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Wed 8 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location M37, M38
Week 20 2019 Show in My Schedule
Wed 15 may 08:00-12:00 Studiebesök
VT 2019
Study visit
Thu 16 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location M37
Fri 17 may 13:00-16:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Samer Sawalha
Location M35
Week 23 2019 Show in My Schedule
Mon 3 jun 08:00-13:00 Tentamen
VT 2019
Examination
Location U1, U41, U51
Feedback News