Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 3 2019 Visa i Mitt schema
Tis 15 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning
Plats: M32
Tors 17 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning
Plats: M32
Vecka 4 2019 Visa i Mitt schema
Tis 22 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning
Plats: M24
Vecka 5 2019 Visa i Mitt schema
Fre 1 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019
Datorlaboration
Plats: Kloker, Toker
Vecka 6 2019 Visa i Mitt schema
Tis 5 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019
Datorlaboration
Plats: Toker
Fre 8 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019
Datorlaboration
Plats: Toker
Vecka 7 2019 Visa i Mitt schema
Tors 14 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning
Plats: V33
Vecka 8 2019 Visa i Mitt schema
Fre 22 feb 13:00-17:00 Studiebesök
VT 2019
Studiebesök
Vecka 9 2019 Visa i Mitt schema
Mån 25 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Övning
Plats: M37, M38
Anmärkning: Utanför modul
Fre 1 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning
Plats: V23
Vecka 12 2019 Visa i Mitt schema
Tors 21 mar 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboration
Fre 22 mar 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboration
Fre 22 mar 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboration
Vecka 13 2019 Visa i Mitt schema
Mån 25 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning
Plats: M38
Tis 26 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning
Plats: V23
Ons 27 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning
Plats: M33
Ons 27 mar 10:00-12:00 Studiebesök
VT 2019
Studiebesök
Fre 29 mar 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboration
Vecka 14 2019 Visa i Mitt schema
Tis 2 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboration
Ons 3 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboration
Tors 4 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning
Plats: Kloker
Fre 5 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Övning
Plats: Kloker
Vecka 15 2019 Visa i Mitt schema
Mån 8 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboration
Tis 9 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning
Plats: V22
Ons 10 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboration
Tors 11 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning
Plats: M35, M38
Vecka 17 2019 Visa i Mitt schema
Tis 23 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboration
Ons 24 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboration
Fre 26 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning
Fre 26 apr 15:00-17:00 Studiebesök
VT 2019
Studiebesök
Anmärkning: Geothermal heat pumps
Vecka 18 2019 Visa i Mitt schema
Mån 29 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboration
Tis 30 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboration
Tors 2 maj 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning
Plats: M23
Fre 3 maj 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Övning
Plats: M35, M38
Vecka 19 2019 Visa i Mitt schema
Mån 6 maj 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboration
Ons 8 maj 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Övning
Plats: M37, M38
Vecka 20 2019 Visa i Mitt schema
Ons 15 maj 08:00-12:00 Studiebesök
VT 2019
Studiebesök
Tors 16 maj 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning
Plats: M37
Vecka 23 2019 Visa i Mitt schema
Mån 3 jun 08:00-13:00 Tentamen
VT 2019
Tentamen
Plats: U41, U51
Feedback Nyheter