Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 26 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Rajib Sinha
Location U31
Tue 27 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Rajib Sinha
Location U21
Tue 27 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Rajib Sinha
Location V12
Thu 29 aug 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Rajib Sinha
Location V12
Week 36 2019 Show in My Schedule
Mon 2 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Rajib Sinha
Location V12
Mon 2 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Rajib Sinha
Location V12
Wed 4 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Rajib Sinha
Location V12
Wed 4 sep 17:00-19:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Rajib Sinha
Location V12
Thu 5 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Rajib Sinha
Location Q24
Thu 5 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Rajib Sinha
Location Q24
Week 37 2019 Show in My Schedule
Mon 9 sep 13:00-17:00 Studiebesök
HT 2019
Study visit Teachers: Rajib Sinha
Tue 10 sep 13:00-17:00 Studiebesök
HT 2019
Study visit Teachers: Rajib Sinha
Wed 11 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Rajib Sinha
Location B21
Wed 11 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Rajib Sinha
Location B21
Thu 12 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Rajib Sinha
Location B24
Thu 12 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Rajib Sinha
Location B24
Fri 13 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Rajib Sinha
Location B24
Fri 13 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Rajib Sinha
Location B24
Week 38 2019 Show in My Schedule
Tue 17 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Rajib Sinha
Location D36
Tue 17 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Rajib Sinha
Location D36
Fri 20 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Rajib Sinha
Location D36
Fri 20 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Rajib Sinha
Location D36
Week 39 2019 Show in My Schedule
Tue 24 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Rajib Sinha
Location D36
Thu 26 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Rajib Sinha
Location E32
Week 40 2019 Show in My Schedule
Tue 1 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Rajib Sinha
Location D36
Thu 3 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Rajib Sinha
Location D36
Week 41 2019 Show in My Schedule
Tue 8 oct 08:00-12:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Rajib Sinha
Location D36
Fri 11 oct 13:00-17:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Rajib Sinha
Location D36
Feedback News