Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2017 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 28 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: Q31
Thu 31 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: Q31
Week 36 2017 Show in My Schedule
Mon 4 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: Q31
Week 37 2017 Show in My Schedule
Mon 11 sep 08:00-12:00 Studiebesök
HT 2017
Study visit
Note: gr 1
Thu 14 sep 13:00-17:00 Studiebesök
HT 2017
Study visit
Note: gr 2
Week 38 2017 Show in My Schedule
Mon 18 sep 08:00-12:00 Seminarium
HT 2017
Seminar
Location: V12
Note: gr 1
Thu 21 sep 13:00-17:00 Seminarium
HT 2017
Seminar
Location: V12
Note: gr 2
Week 39 2017 Show in My Schedule
Mon 25 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: Q31
Thu 28 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: Q36
Week 40 2017 Show in My Schedule
Mon 2 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: Q36
Week 41 2017 Show in My Schedule
Mon 9 oct 08:00-12:00 Seminarium
HT 2017
Seminar
Location: Q21
Note: gr 1
Tue 10 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: Q36
Thu 12 oct 13:00-17:00 Seminarium
HT 2017
Seminar
Location: U51
Note: gr 2
Feedback News