Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Wed 16 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Thu 17 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Fri 18 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Tue 22 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Thu 24 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Tue 29 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Thu 31 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Fri 1 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Tue 5 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Thu 7 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Fri 8 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Tue 12 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Wed 13 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Fri 15 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Tue 19 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Thu 21 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Fri 22 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Fri 1 mar 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Note: Utanför modul
Week 10 2019 Show in My Schedule
Mon 4 mar 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Mats Åbom
Location: Munin
Week 11 2019 Show in My Schedule
Mon 11 mar 14:00-18:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Mats Åbom
Location: Hugin, Munin
Feedback News