Ship Design

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In this course you will learn about the the principles of ship hydrostatics, stability, resistance and propulsion, ship design, and worldwide seaborne transportation.

In a realistic project you will apply your knowledge and develop your skills by designing a ship to meet a certain transport scenario. It could for instance be to transport Kiwi from New Zeeland to ports in the Baltic sea, timber from Sweden to UK, or trailers through the canals between lake Vänern and the Ruhr district. Technical, economic, geographical and environmental aspects, as well as laws and regulations, have to be accounted for to find an efficient solution.

The course is part of the core of the Naval architecture and Maritime engineering master programs. It could also be of interest for students in other programs who want to further develop thir knowledge and skills in mechanics and engineering design and get some insights in naval architecture.

Teachers

Feedback News