Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Note: Utanför modul
Wed 16 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Wed 23 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Wed 23 jan 15:00-18:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Wed 30 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Wed 30 jan 15:00-18:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Wed 6 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Wed 6 feb 15:00-18:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Wed 13 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Wed 13 feb 15:00-18:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Wed 20 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Wed 20 feb 15:00-18:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Wed 27 feb 13:00-16:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Wed 27 feb 16:00-18:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Week 10 2019 Show in My Schedule
Mon 4 mar 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin
Week 11 2019 Show in My Schedule
Wed 13 mar 14:00-18:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Ulf Ringertz
Location Hugin, Munin
Feedback News