Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D34, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Wed 29 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: D1
Wed 29 aug 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, E53, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 30 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: D1
Thu 30 aug 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Exercise
Location: E31, E32, E33, E35, ...
Fri 31 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: E1
Fri 31 aug 15:00-17:00 Övning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Exercise
Location: E31, E32, E33, E35, ...
Week 36 2018 Show in My Schedule
Mon 3 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Seminar
Location: E32, E33, E35, E36, ...
Mon 3 sep 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, E51, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Wed 5 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: D1
Wed 5 sep 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, E51, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 6 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: D1
Thu 6 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Exercise
Location: D34, D35, E31, E51, ...
Fri 7 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: D1
Fri 7 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Exercise
Location: Q15, Q17, Q21, Q22, ...
Week 37 2018 Show in My Schedule
Mon 10 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Seminar
Location: E31, E32, E33, E35, ...
Mon 10 sep 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 11 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: E1
Wed 12 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: E1
Wed 12 sep 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Wed 12 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Exercise
Location: D34, D35, D41, E31, ...
Fri 14 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: E1
Fri 14 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Exercise
Location: E33, E35, E36, E51, ...
Week 38 2018 Show in My Schedule
Mon 17 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Seminar
Location: D34, D35, E51, E52, ...
Mon 17 sep 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 18 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: F2
Wed 19 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: F2
Wed 19 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Exercise
Location: E33, E35, E36, E51, ...
Wed 19 sep 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Fri 21 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Alfvénsalen
Fri 21 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Exercise
Location: D32, D34, E32, E33, ...
Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Wed 26 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Seminar
Location: M31, M32, M33, M35, ...
Wed 26 sep 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Wed 26 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: M1
Thu 27 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: D1
Thu 27 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Exercise
Location: D32, D34, D41, D42, ...
Fri 28 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: D1
Fri 28 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Exercise
Location: E31, E32, E33, E35, ...
Week 40 2018 Show in My Schedule
Mon 1 oct 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Seminar
Location: M31, M32, M33, M35, ...
Mon 1 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: M1
Mon 1 oct 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 2 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: M1
Tue 2 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Exercise
Location: M31, M32, M33, M35, ...
Wed 3 oct 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 4 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Q1
Thu 4 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Exercise
Location: Q11, Q13, Q24, Q31, ...
Week 41 2018 Show in My Schedule
Mon 8 oct 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Seminar
Location: D34, D35, E51, E52, ...
Mon 8 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: E1
Mon 8 oct 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Wed 10 oct 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 11 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: F2
Thu 11 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Exercise
Location: D41, D42, E51, E52, ...
Fri 12 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: D1
Fri 12 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Exercise
Location: L21, L22, L31, L51, ...
Week 42 2018 Show in My Schedule
Mon 15 oct 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Wed 17 oct 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: L21, L22, L42
Note: Mattejour i linjär algebra
Fri 19 oct 08:00-11:00 Tentamen
HT 2018 CBIOT2 m.fl.
Examination
Location: Q11, Q13, Q15, Q17, ...
Feedback News