Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: D1
Mon 29 oct 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 30 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: D1
Tue 30 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Exercise Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E36, E52, ...
Wed 31 oct 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 1 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: D1
Fri 2 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Exercise Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E36, E52, ...
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Seminar Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E36, E52, ...
Mon 5 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: D1
Mon 5 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 6 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: D1
Wed 7 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 8 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Exercise Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E36, E52, ...
Thu 8 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: D1
Fri 9 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Exercise Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E36, E52, ...
Fri 9 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: E1
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Seminar Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E36, E52, ...
Mon 12 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: E1
Mon 12 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 13 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Exercise Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E35, E36, ...
Wed 14 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, E53
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 15 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: E1
Fri 16 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Exercise Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E36, E52, ...
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Seminar Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E36, E52, ...
Mon 19 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: D1
Mon 19 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 20 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: E1
Wed 21 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 22 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Exercise Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E36, E52, ...
Thu 22 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: E1
Fri 23 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Exercise Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E36, E52, ...
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Seminar Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E36, E52, ...
Mon 26 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 27 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: D1
Wed 28 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 29 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: E1
Thu 29 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Exercise Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E36, E52, ...
Fri 30 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: E1
Fri 30 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Exercise Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E36, E52, ...
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Seminar Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E36, E52, ...
Mon 3 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: D1
Mon 3 dec 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 4 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: D1
Wed 5 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Exercise Teachers: Tilman Bauer
Location: D41, E33, E35, E36, ...
Wed 5 dec 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 6 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: F2
Thu 6 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Exercise Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E35, E36, ...
Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Seminar Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E36, E52, ...
Mon 10 dec 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: E1
Mon 10 dec 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 11 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Note: Inställd pga sjukdom
Wed 12 dec 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location: D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 13 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Exercise Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E36, E52, ...
Thu 13 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Alfvénsalen
Note: OBS! Ny sal F1
Fri 14 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Exercise Teachers: Tilman Bauer
Location: E32, E33, E36, E52, ...
Week 2 2019 Show in My Schedule
Wed 9 jan 08:00-11:00 Tentamen
HT 2018 CDATE1 m.fl.
Examination
Location: D32, D33, D34, D35, ...
Feedback News