Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Note: Distansfrls
Mon 29 oct 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CITEH1
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Wed 31 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Wed 31 oct 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CITEH1
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 1 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Thu 1 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CITEH1
Exercise Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C43
Fri 2 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Fri 2 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CITEH1
Exercise Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C38
Fri 2 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CITEH1
Exercise Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C44
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 CITEH1
Seminar Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C38
Mon 5 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CITEH1
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 6 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Wed 7 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CITEH1
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 8 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Thu 8 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CITEH1
Exercise Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C38
Fri 9 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Fri 9 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018 CITEH1
Exercise Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C43
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 CITEH1
Seminar Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C43
Mon 12 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C43
Mon 12 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CITEH1
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 13 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Tue 13 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CITEH1
Exercise Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C38
Wed 14 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CITEH1
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, E53
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 15 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Fri 16 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018 CITEH1
Exercise Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C38
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 CITEH1
Seminar Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C44
Mon 19 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Mon 19 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CITEH1
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 20 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Tue 20 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CITEH1
Exercise Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C38
Wed 21 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CITEH1
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 22 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Thu 22 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CITEH1
Exercise Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C38
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018 CITEH1
Seminar Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C44
Mon 26 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C36
Mon 26 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CITEH1
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 27 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Tue 27 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018 CITEH1
Exercise Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C43
Wed 28 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Wed 28 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CITEH1
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 29 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Fri 30 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CITEH1
Exercise Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C38
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 CITEH1
Seminar Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C38
Mon 3 dec 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CITEH1
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 4 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C43
Wed 5 dec 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C44
Wed 5 dec 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CITEH1
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 6 dec 08:00-10:00 Övning
HT 2018 CITEH1
Exercise Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C38
Thu 6 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Fri 7 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CITEH1
Exercise Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C38
Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 CITEH1
Seminar Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C38
Mon 10 dec 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C43
Mon 10 dec 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CITEH1
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 11 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Wed 12 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CITEH1
Exercise Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C38
Wed 12 dec 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CITEH1
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 13 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CITEH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Fri 14 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CITEH1
Exercise Teachers: Albin Eriksson Östman
Location C38
Week 2 2019 Show in My Schedule
Tue 8 jan 09:00-12:00 Räknestuga
HT 2018 CITEH1
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location C38
Note: Frivillig räknestuga
Wed 9 jan 08:00-11:00 Tentamen
HT 2018 CITEH1
Examination
Location Q24, Q26, Q31, Q33, ...
Feedback News