HT 2016, CLGYM MAKE2, CTKEM1

SF1625, Envariabelanalys för civilingenjör och lärare och teknisk kemi, HT16

Här kommer det att finnas information som bara gäller för denna kursomgång.

Kursen startar med första föreläsningen måndag 29 aug kl 15 i V3. Titta gärna på de förberedande filmerna innan varje föreläsning. Filmerna och info om dessa finns under annat.

För frågor angående registrering av kurs och anmälan till tentan kontakta studentexpeditionen.

Föreläsare: Erik Lindgren

Övningsassistenter: Rostom Getsadze och Jowan Rostami.

Kursnämnd: Hanna Schömer, Athea Thomas och Julius Kuzmin.

Aktuellt: 

12/10: Torsdag 20/10, 13-15 i E52 är det frågestund innan tentan. Jag går inte igenom något då utan svarar på frågor.

12/10: Här ligger de slides jag använde om kurvor i planet.

11/10: Den här veckan har vi behandlat talföljder och serier. Veckans blad finns här.

8/10: Här ligger en version av de slides jag visade angående rotationskroppar och rotationsytor.

8/10: Denna vecka behandlade vi fler variabelsubstitutioner, generaliserade integraler, rotationskroppar, rotationsytor, längd av kurvor, massa. OBS! Vi hann inte med masscentrum på föreläsningen, men detta tycker jag absolut man ska läsa om. Vi han heller inte med kap. 7.2, 7.5-7.8, vilka man också bör läsa. Veckans blad finns här.

29/9: Lite anteckningar om partialbråksuppdelning finns här.

29/9: Denna vecka har vi behandlat Riemannsummor, Riemannintegralen, integrerbara funktioner, variabelsubstitution, integralkalkylens medelvärdes- och huvudsats, partialintegrering, partialbråksuppdelning. Veckans blad finns här.

26/9: Jag har nu bokat E52, 13-15 torsdag 20/10 för frågestund innan tentan. Jag går inte igenom något då utan svarar på era frågor. Det ska synas i schemat.

26/9: Denna vecka har vi behandlat inhomogena DE av 2:a ordningen, tillämpningar av derivator, bestämning av min/max, L'Hopitals regler, Newton-Raphson, Taylorserier/polynom och Taylors sats, stora ordo-begreppet, Kap 18.6, 4.1-4.10. Avsnitten 4.1 och även den del i 4.5 om fixpunktmetoder bör ni läs själva. Veckans blad finns här.

23/9: Igår blev jag abrupt avbruten mitt i ett cylinderproblem. Lösningen till detta finns här.

20/9: Igår behandlade vi "gissningsmetoden" för att hitta partikulärlösningar. Listan över de olika gissningarna på partikulärlösning som jag visade finns här.

14/9: Denna vecka har vi behandlat inversa funktioner, exponentialfunktionen, logaritmer och linjära homogena differential ekvationer, kap. 3.1-3.7. Avsnitten 3.5-3.6 om inversa trigonometriska funktioner och inversa hyperboliska funktioner bör ni läsa själv. Veckans blad finns här.

9/9: Denna vecka har vi behandlat deriverbarhet, tangenter, medelvärdessatsen, implicit derivering, deriveringsregler, linjär approximation, primitiva funktioner, differentialekvationer och initialvärdesproblem. Kap 2.5-2.11. OBS Kap 2.5 hann jag inte med på föreläsningarna så detta bör ni läsa själva! Veckans blad finns här.

2/9: Denna vecka har vi förutom lite introduktion, behandlat gränsvärden och kontinuitet, Kap 1.1-1.5. Veckans blad finns här.

31/8: Här kan man spela tex:\displaystyle \epsilon - \delta-spelet.

Preliminär kursplan (kan komma att ändras under kursens gång):

Modul 1: Gränsvärde och kontinuitet

F1       Kapitel P. Intro, tal och funktioner, polynom och trigonometri.

F2       Kapitel 1.1-1.3 + 1.5. Gränsvärde.

Ö1       Övn. uppg: P1: 7, 11, 19, 29, 39. P2: 13,15,17,23. P3: 3, 7, 43, 49.  P4: 1, 3, 7, 11, 31, 33, 53. P5: 9, 25.P6: 1, 7, 17. P7: 1, 3, 7, 19, 25, 26, 51.  1.2: 9, 13, 21, 25, 30, 49, 50, 78, 79. 1.3: 3, 6, 11, 13, 53. 1.5: 13, 29.

F3       Kapitel 1.4. Kontinuitet.

Ö2       Övn. uppg: 1.4: 7, 8, 12, 15, 17, 20, 21, 29.

Sem1 Kapitel P och Kapitel 1. Inlämning.

Modul 2: Derivata

F4       Kapitel 2.1-2.5. Derivatans definition, deriveringsregler.

F5       Kapitel 2.6-2.8. Medelvärdessatsen mm.

Ö3       Övn. uppg: 2.1: 5, 7. 2.2: 1, 3, 11, 26, 27, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47. 2.3: 1, 7,   11, 17, 25, 33, 35, 47.2.4:3, 5, 11, 18, 23, 30, 31, 37. 2.5: 13, 15, 23, 29, 31, 35, 45, 62. 2.6: 3, 9. 2.7: 1, 3, 11, 13, 23, 29. 2.8: 5, 13, 21, 27.

F6       Kapitel 2.9-2.11. Implicit derivering mm

Ö4       Övn. uppg: 2.9: 3, 9, 13. 2.11: 5, 7, 13, 16, 17, 18, 19.

Sem2 Kapitel 2. Skriftligt prov.

Modul 3: Transcendenta funktioner och differentialekvationer

F7       Kapitel 3.1-3.6. Transcendenta funktioner.

F8       Kapitel 3.7. ODE inledning. Homogena fallet.

Ö5       Övn. uppg: 3.1: 3, 9, 23. 3.2: 3, 5, 9, 15, 25, 29. 3.3: 3, 5, 7, 9, 19, 21, 31, 33, 43, 51, 59. 3.4: 1, 3, 5, 9, 11, 17, 23, 25. 3.5: 1, 3, 5, 7, 13, 19, 21, 23, 35.  3.7: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 21, 25, 29.

F9       Kapitel 18.6. ODE fortsättning. Inhomogena fallet.

Ö6       Övn. uppg: 18.6: 1, 3, 5, 7

Sem3 Kapitel 3. Inlämning.

Modul 4: Tillämpningar av derivata

F10     Kapitel 4.1-4.5. Derivatatillämpningar. Max o min mm.

F11     Kapitel 4.6-4.8. Derivatatillämpningar. Kurvritning mm.

Ö7       Övn. uppg: 4.1: 5, 7, 9, 16, 17. 4.2: 7, 9. 4.3: 1, 5, 17. 4.4: 3, 14, 29, 35.  4.5: 5, 11, 27, 31. 4.6: 3, 5, 9, 17, 31, 35. 4.8: 1, 7, 13, 21, 25, 31.

F12     Kapitel 4.9-4.10. Taylors formel.

Ö8       Övn. uppg: 4.9: 1, 3, 13, 25, 30. 4.10: 1, 5, 9, 12, 13, 15, 16, 23, 31.

Sem4 Kapitel 4. Skriftligt prov.

Modul 5: Integraler

F13     Kapitel 5.1-5.5. Integralens definition, huvudsatsen.

F14     Kapitel 5.6-5.7. Variabelsubstitution i integraler.

Ö9       Övn. uppg: 5.1: 1, 3, 7, 9, 17, 33. 5.2: 1, 3. 5.3: 1, 5, 9, 11, 17. 5.4: 1, 3, 23.  5.5: 3, 8, 27, 33, 39, 40, 41.5.6: 5, 6, 7, 9, 21, 23, 43. 5.7: 11, 17.

F15     Kapitel 6.1-6.2. Integrationstekniker.

Ö10     Övn. uppg: 6.1: 1, 3, 5, 7, 13, 21. 6.2: 1, 5, 9, 11, 13, 23.

Sem5 Kapitel 5 samt 6.1-6.2. Inlämning.

Modul 6: Tillämpningar av integraler

F16     Kapitel 6. Integrationstekniker och generaliserade integraler.

F17     Kapitel 7.1-7.2. Tillämpningar av integraler.

Ö11     Övn. uppg: 6.3: 1, 3, 9. 6.5: 1, 3, 5, 15, 23, 33, 34, 35. 7.1: 1, 3, 5, 13, 19, 21.  7.2: 1, 3.

F18     Kapitel 7.3-7.7, valda delar. Tillämpningar av integraler.

Ö12     7.3: 3, 11, 21. 7.4: 1, 3, 5. 7.6: 1, 7. 7.7: 1, 5.

Sem6 Kapitel 6 och 7.1-7.2. Skriftligt prov.

Modul 7: Kurvor, talföljder, serier

F19.    Kapitel 9. Talföljder och serier.

F20.    Kapitel 9. Talföljder och serier, forts. Kapitel 8. Plana kurvor. 

Ö13.    8.1: 1, 3, 5. 8.2: 1, 7. 8.4: 1,3. 8.5: 9, 13. 9.1: 1, 3, 17. 9.2: 1, 5. 9.3: 1, 3, 27, 29, 35.

F21.    Repetition.

Ö14.    Repetition. Gamla tentamensuppgifter.

Feedback News