Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location K1
Wed 16 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Wed 16 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nasrin Altafi Razlighi, Oliver Gäfvert
Location V11, V21, V33
Thu 17 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Fri 18 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nasrin Altafi Razlighi, Oliver Gäfvert
Location Q21, Q22, Q26
Mon 21 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Wed 23 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Wed 23 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nasrin Altafi Razlighi, Oliver Gäfvert
Location Q21, Q22, Q26
Thu 24 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Fri 25 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Fri 25 jan 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nasrin Altafi Razlighi, Oliver Gäfvert
Location Q21, Q22, Q26
Week 5 2019 Show in My Schedule
Tue 29 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Wed 30 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Wed 30 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nasrin Altafi Razlighi, Oliver Gäfvert
Location Q21, Q22, Q26
Thu 31 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Fri 1 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Fri 1 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nasrin Altafi Razlighi, Oliver Gäfvert
Location Q21, Q22, Q26
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Tue 5 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Wed 6 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nasrin Altafi Razlighi, Oliver Gäfvert
Location Q21, Q22, Q26
Wed 6 feb 15:00-16:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nasrin Altafi Razlighi, Oliver Gäfvert
Location Q22
Thu 7 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Fri 8 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Fri 8 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nasrin Altafi Razlighi, Oliver Gäfvert
Location Q21, Q22, Q26
Week 7 2019 Show in My Schedule
Tue 12 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Wed 13 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Wed 13 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nasrin Altafi Razlighi, Oliver Gäfvert
Location V11, V21, V23
Thu 14 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Fri 15 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Fri 15 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nasrin Altafi Razlighi, Oliver Gäfvert
Location Q21, Q22, Q26
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location E1
Tue 19 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Wed 20 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nasrin Altafi Razlighi, Oliver Gäfvert
Location V11, V21, V23
Thu 21 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Fri 22 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Fri 22 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nasrin Altafi Razlighi, Oliver Gäfvert
Location Q21, Q22, Q26
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Tue 26 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Wed 27 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nasrin Altafi Razlighi, Oliver Gäfvert
Location V11, V21, V23
Wed 27 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Thu 28 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Fri 1 mar 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Nasrin Altafi Razlighi, Oliver Gäfvert
Location V32, V33, V35
Week 10 2019 Show in My Schedule
Mon 4 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Maria Saprykina
Location M2
Week 11 2019 Show in My Schedule
Wed 13 mar 08:00-13:00 Tentamen
VT 2019
Examination
Location V11, V22, V32, V33, ...
Feedback News