Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 18 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location Q26
Wed 20 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location Q26
Thu 21 mar 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location Q26
Fri 22 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location L51
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location Q33
Wed 27 mar 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location Q26
Thu 28 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location Q33
Fri 29 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location Q31
Week 14 2019 Show in My Schedule
Tue 2 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location Q26
Wed 3 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location V32
Thu 4 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location Q33
Fri 5 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location Q26
Week 15 2019 Show in My Schedule
Tue 9 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location Q33
Wed 10 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location Q26
Note: KS1
Wed 10 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Q24
Thu 11 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location Q33
Fri 12 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location D41
Week 17 2019 Show in My Schedule
Wed 24 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location V22
Thu 25 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location Q26
Fri 26 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location Q33
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location Q33
Tue 30 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location Q26
Thu 2 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location Q33
Fri 3 may 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location Q24, Q26
Note: KS2
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location Q33
Tue 7 may 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location Q26
Thu 9 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location Q33
Fri 10 may 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Håkan Hedenmalm
Location Q33
Week 20 2019 Show in My Schedule
Wed 15 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location L52
Wed 15 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location L52
Fri 17 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location Q33
Fri 17 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location Q26
Week 22 2019 Show in My Schedule
Fri 31 may 14:00-16:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location E31
Note: Extraföreläsning
Week 23 2019 Show in My Schedule
Tue 4 jun 14:00-19:00 Tentamen
VT 2019
Examination
Location Q26, Q31
Feedback News