Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontrollskrivning

Time: Tuesday 24 November 2015 at 08:00 - 10:00 2015-11-24T08:00:00 2015-11-24T10:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2015 CINEK

Location: D34, D35, Q11, Q15, Q17, Q21, Q22, Q24, Q26, Q31, Q33, Q34, Q36, V01, V11, V12, V21, V22, V23, V32, V33, V35

Activity: Test

Student groups: CINEK_DKOI_2, CINEK_EHUI_2, CINEK_PFRI_2, CINEK_TMAI_2, CLGYM_TIKT_3, CMETE_2, CSAMH_2

Scheduling staff created event 6 February 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 6 November 2015

Q11, Q15, Q17, Q21, Q22, Q24, Q26, Q31, Q33, Q34, Q36, V01, V11, V12, V21, V22, V23, V32, V33, V35

Scheduling staff edited 10 November 2015

D34, Q11, Q15, Q17, Q21, Q22, Q24, Q26, Q31, Q33, Q34, Q36, V01, V11, V12, V21, V22, V23, V32, V33, V35

Scheduling staff edited 12 November 2015

D34, D35, Q11, Q15, Q17, Q21, Q22, Q24, Q26, Q31, Q33, Q34, Q36, V01, V11, V12, V21, V22, V23, V32, V33, V35

Scheduling staff removed the event 13 November 2015

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 November 2015

Scheduling staff removed the event 13 November 2015

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 November 2015

Accessible to the whole world.

Last changed 2015-11-13 10:53

Tags: None so far.