Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 47 2019 Show in My Schedule
Tue 19 nov 15:00-17:00 Lecture 9
HT 2019
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location V22

Block 2+3

Tue 19 nov 15:00-17:00 Lecture 9
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location V22

Block 2+3

Fri 22 nov 13:00-15:00 Lecture 10
HT 2019
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location E3

Block 3

Fri 22 nov 13:00-15:00 Lecture 10
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location E3

Block 3

Week 48 2019 Show in My Schedule
Wed 27 nov 10:00-12:00 Lecture 11
HT 2019
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location L52

Block 3

Wed 27 nov 10:00-12:00 Lecture 11
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location L52

Block 3

Fri 29 nov 13:00-15:00 Lecture 12
HT 2019
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location L52

Block 3

Fri 29 nov 13:00-15:00 Lecture 12
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location L52

Block 3

Week 49 2019 Show in My Schedule
Wed 4 dec 10:00-12:00 Lecture 13
HT 2019
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location V34

Block 4

Wed 4 dec 10:00-12:00 Lecture 13
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location V34

Block 4

Fri 6 dec 13:00-15:00 Lecture 14
HT 2019
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location L52

Block 4

Fri 6 dec 13:00-15:00 Lecture 14
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location L52

Block 4

Week 50 2019 Show in My Schedule
Fri 13 dec 13:00-15:00 Lecture 15
HT 2019
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location L52

Block 4

Fri 13 dec 13:00-15:00 Lecture 15
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location L52

Block 4

Week 2 2020 Show in My Schedule
Thu 9 jan 08:00-12:00 Tentamen - exam
HT 2019
Examination Teachers: Elias Jarlebring
Location D2
Feedback News