Schema

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 47 2018 Visa i Mitt schema
Ons 21 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 SAP
Föreläsning Lärare: Elias Jarlebring
Plats: D35
Ons 21 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Elias Jarlebring
Plats: D35
Fre 23 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 SAP
Föreläsning Lärare: Elias Jarlebring
Plats: K53
Fre 23 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Elias Jarlebring
Plats: K53
Vecka 48 2018 Visa i Mitt schema
Ons 28 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 SAP
Föreläsning Lärare: Elias Jarlebring
Plats: D35
Ons 28 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Elias Jarlebring
Plats: D35
Fre 30 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 SAP
Föreläsning Lärare: Elias Jarlebring
Plats: K53
Fre 30 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Elias Jarlebring
Plats: K53
Vecka 49 2018 Visa i Mitt schema
Ons 5 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 SAP
Föreläsning Lärare: Elias Jarlebring
Plats: D35
Ons 5 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Elias Jarlebring
Plats: D35
Fre 7 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 SAP
Föreläsning Lärare: Elias Jarlebring
Plats: B24
Fre 7 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Elias Jarlebring
Plats: B24
Vecka 50 2018 Visa i Mitt schema
Fre 14 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 SAP
Föreläsning Lärare: Elias Jarlebring
Plats: D35
Fre 14 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Elias Jarlebring
Plats: D35
Vecka 2 2019 Visa i Mitt schema
Ons 9 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2018
Tentamen
Plats: U51
Vecka 16 2019 Visa i Mitt schema
Ons 17 apr 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta
Plats: M38
Feedback Nyheter