Matrisberäkningar för storskaliga system

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Welcome to this course

In this course we will learn some of the most common numerical techniques and algorithms used to efficiently solve problems expressed using large matrices. We focus on detailed understanding about the performance of these methods when they are applied to large-scale systems and study topics such as convergence, accuracy and efficiency.

This course is offered in Period 2 starting October 2018.

CANVAS link: Course web for 2018 in CANVAS


Screenshot_20181026_134150.png


If you work in a company and you are interested in this course, contact the teacher. KTH can offer education to companies under the concept of Uppdragsutbildning.

(OLD CANVAS link: Course web page of 2017 in canvas)

Lärare

Nästa schemahändelse

Ons 17 apr 08:00-12:00 Omtenta Plats: M38

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter