Advanced Individual Course in Scientific Computing

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This course gives an insight into some current research area or some practical activity where methods of Scientific Computing have an important function. The course is designed individually depending on the prerequisites of the student and the teachers who are available at the school. Projects should be proposed primarily by the student. A limited number of project proposals will be provided.

Sample projects from previous years

Implementation

The project is carried out individually or within a group of 2 persons. There are weekly meetings with the project supervisor scheduled individually. The outcome of the project is a poster and a lecture at a final workshop.

Examination

The examination consists of

  • evaluation of the poster;

  • presentaion and discussion at a workshop.

Teachers

Feedback News