Välkomna!

Hej,

Och hjärtligt välkomna till vårens kursomgång i mekanik. KTH-social är helt nytt för mig och i år ska jag därför använda detta hjälpmedel parallellt med den gamla kurshemsidan. Allt material som finns på hemsidan ska också finnas här, så som extentor och ex-KS:ar, kursprogram och information om betygskriterier. Här kan du ladda ner kursprogrammet:

Kursprogram

och här kan du ladda ner information om betygskriterier:

Betygskriterier

Antalet anmälda på kursen är 142 hittills. Jag kommer regelbundet, ca en gång i veckan, att försöka svara på era frågor på denna sida, men eftersom ni är så pass många kommer det kommer att  bli svårt för mig att hinna svara på alla frågor om ni inte ransonerar frågorna en smula. Titta därför först efter på programmet och schemat om ni kan få svar på era frågor där. Ni kan också ställa frågor till varandra på denna sida och svara på varandras frågor. Det kommer nog att gå bra.

M V H

Erik Lindborg

Feedback News