Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2020 Show in My Schedule
Wed 15 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Thu 16 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: D2
Fri 17 jan 08:00-10:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Ruoli Wang
Location: E32, F2
Week 4 2020 Show in My Schedule
Wed 22 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Thu 23 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: D2
Fri 24 jan 08:00-10:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts, Ruoli Wang
Location: E32, E51, E52
Week 5 2020 Show in My Schedule
Tue 28 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Wed 29 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: D2
Thu 30 jan 15:00-17:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts, Ruoli Wang
Location: D34, D41, E51
Week 6 2020 Show in My Schedule
Tue 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Wed 5 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Thu 6 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts, Ruoli Wang
Location: E32, E51, E52
Week 7 2020 Show in My Schedule
Tue 11 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Thu 13 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Week 8 2020 Show in My Schedule
Mon 17 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts, Ruoli Wang
Location: E32, E51, E52
Tue 18 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Wed 19 feb 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2020
Test Teachers: Nicholas Apazidis
Location: Q26, Q31, Q33, Q34, ...
Week 9 2020 Show in My Schedule
Tue 25 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Wed 26 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts, Ruoli Wang
Location: D34, E32, E36
Thu 27 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: D2
Week 10 2020 Show in My Schedule
Mon 2 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M2
Week 12 2020 Show in My Schedule
Mon 16 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts, Ruoli Wang
Location: Q21, Q22, Q26
Thu 19 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Fri 20 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Week 13 2020 Show in My Schedule
Mon 23 mar 10:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts, Ruoli Wang
Location: _te_435313
Thu 26 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: Distans
Week 14 2020 Show in My Schedule
Thu 2 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: Distans
Week 15 2020 Show in My Schedule
Thu 9 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: Distans
Thu 9 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts, Ruoli Wang
Location: Distans
Week 17 2020 Show in My Schedule
Thu 23 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: Distans
Fri 24 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts, Ruoli Wang
Location: Distans
Week 18 2020 Show in My Schedule
Mon 27 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: Distans
Mon 27 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts, Ruoli Wang
Location: Distans
Thu 30 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: Distans
Week 19 2020 Show in My Schedule
Mon 4 may 15:00-17:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts, Ruoli Wang
Location: Distans
Fri 8 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: Distans
Week 20 2020 Show in My Schedule
Tue 12 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2020
Test Teachers: Nicholas Apazidis
Location: Distans
Wed 13 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: Distans
Thu 14 may 15:00-18:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Michael Liverts, Ruoli Wang
Location: Distans
Week 22 2020 Show in My Schedule
Sat 30 may 09:00-14:00 Tentamen
VT 2020
Examination Teachers: Nicholas Apazidis
Location: Distans
Feedback News