Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 14 2020 Show in My Schedule
Tue 31 mar 08:00-10:00 Föreläsning 15 via Zoom
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location: Distans
Wed 1 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location: Distans
Wed 1 apr 15:00-17:00 Föreläsning 16 via Zoom
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location: Distans
Wed 1 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2020 CDEPR1
Exercise Teachers: Ugis Lacis, Emelie Trigell, Simon Kern
Location: Distans
Fri 3 apr 10:00-12:00 Övning 7 via Zoom
VT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Marc Rovira Sacie, Daniele Massaro, Donnatella Xavier
Location: Distans

Fri 3 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location: Distans
Fri 3 apr 15:00-17:00 Räknestuga
VT 2020 CMAST
Math workshop Teachers: Arne Nordmark, Marc Rovira Sacie, Daniele Massaro, Donnatella Xavier
Location: Distans
Note: Distansundervisning
Week 15 2020 Show in My Schedule
Mon 6 apr 15:00-17:00 Föreläsning 17 via Zoom
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location: Distans
Tue 7 apr 15:00-17:00 Föreläsning 18 via Zoom
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location: Distans
Tue 7 apr 15:00-17:00 Seminarium
VT 2020 CDEPR1
Seminar Teachers: Erik Lindborg
Location: Distans
Thu 9 apr 13:00-15:00 Seminarium 2
VT 2020 CMAST
Seminar Teachers: Arne Nordmark, Marc Rovira Sacie, Daniele Massaro, Donnatella Xavier
Location: Distans
Week 17 2020 Show in My Schedule
Mon 20 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location: M1
Tue 21 apr 08:00-10:00 Räknestuga
VT 2020 CMAST
Math workshop Teachers: Arne Nordmark, Marc Rovira Sacie, Daniele Massaro, Donnatella Xavier
Location: Distans
Note: Distansundervisning
Wed 22 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location: M2
Thu 23 apr 15:00-17:00 Övning 8
VT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Marc Rovira Sacie, Daniele Massaro, Donnatella Germaine Xavier
Location: M32, M35, M36, M37
Thu 23 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location: M3
Fri 24 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location: M1
Fri 24 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2020 CDEPR1
Exercise Teachers: Ugis Lacis, Emelie Trigell, Simon Kern
Location: M24, M31, M32
Week 18 2020 Show in My Schedule
Tue 28 apr 10:00-12:00 Workshop 2
VT 2020 CMAST
Workshop Teachers: Arne Nordmark, Marc Rovira Sacie, Daniele Massaro, Donnatella Xavier
Location: M31, M32, M35, M36
Tue 28 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location: M1
Tue 28 apr 15:00-17:00 Workshop
VT 2020 CDEPR1
Workshop Teachers: Erik Lindborg
Location: V22, V34
Wed 29 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location: M1
Thu 30 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location: M1
Week 19 2020 Show in My Schedule
Tue 5 may 08:00-10:00 Seminarium
VT 2020 CDEPR1
Seminar Teachers: Erik Lindborg
Location: V21, V22, V34
Wed 6 may 10:00-12:00 Föreläsning 22
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location: M1
Thu 7 may 10:00-12:00 Seminarium 3
VT 2020 CMAST
Seminar Teachers: Arne Nordmark, Marc Rovira Sacie, Daniele Massaro, Donnatella Xavier
Location: M31, M32, M35, M36
Fri 8 may 13:00-15:00 Räknestuga
VT 2020 CMAST
Math workshop Teachers: Arne Nordmark, Marc Rovira Sacie, Daniele Massaro, Donnatella Xavier
Location: Distans
Note: Distansundervisning
Week 20 2020 Show in My Schedule
Mon 11 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning 2
VT 2020 CMAST
Test Teachers: Outi Tammisola, Philipp Schlatter, Christophe Duwig, Michael Liverts
Location: Q22, Q24, Q26, Q31, ...
Mon 11 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2020 CDEPR1
Test Teachers: Outi Tammisola, Philipp Schlatter, Christophe Duwig, Michael Liverts
Location: Q22, Q24, Q26, Q31, ...
Wed 13 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location: M1
Wed 13 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location: M2
Wed 13 may 15:00-17:00 Övning 9
VT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Marc Rovira Sacie, Daniele Massaro, Donnatella Germaine Xavier
Location: M31, M32, M35, M36
Wed 13 may 15:00-17:00 Övning
VT 2020 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Lindborg
Location: M23, M24, M33
Week 21 2020 Show in My Schedule
Mon 18 may 10:00-12:00 Föreläsning 24
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location: M1
Mon 18 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location: M2
Week 23 2020 Show in My Schedule
Mon 1 jun 14:00-18:00 Tentamen
VT 2020 CMAST
Examination Teachers: Outi Tammisola, Philipp Schlatter, Christophe Duwig, Michael Liverts
Location: D32, D33, D35, D42, ...
Mon 1 jun 14:00-18:00 Tentamen
VT 2020 CDEPR1
Examination Teachers: Outi Tammisola, Philipp Schlatter, Christophe Duwig, Michael Liverts
Location: D32, D33, D35, D42, ...
Feedback News