Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2020 Show in My Schedule
Mon 20 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Mon 20 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V2
Tue 21 jan 08:00-10:00 Övning
VT 2020 CDEPR1
Exercise Teachers: Ugis Lacis, Emelie Trigell, Simon Kern
Location D34, D35, D41
Tue 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location D2
Tue 21 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location FR4
Wed 22 jan 08:00-10:00 Övning 2
VT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Marc Rovira Sacie, Daniele Massaro, Donnatella Germaine Xavier
Location M31, M32, M35, M36
Wed 22 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location D2
Fri 24 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2020 CDEPR1
Exercise Teachers: Ugis Lacis, Emelie Trigell, Simon Kern
Location M31, M32, M35
Week 5 2020 Show in My Schedule
Mon 27 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Tue 28 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location D2
Wed 29 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Wed 29 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location D2
Wed 29 jan 15:00-17:00 Seminarium 1
VT 2020 CMAST
Seminar Teachers: Nicolas Denis J Offermans, Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni, Valerio Lupi
Location M23, M31, M35, M36
Wed 29 jan 15:00-17:00 Seminarium
VT 2020 CDEPR1
Seminar Teachers: Ugis Lacis, Emelie Trigell, Simon Kern
Location D34, D35, D41
Week 6 2020 Show in My Schedule
Tue 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Tue 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location D2
Wed 5 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location D2
Wed 5 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Wed 5 feb 15:00-17:00 Övning 3
VT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Marc Rovira Sacie, Daniele Massaro, Donnatella Germaine Xavier
Location M31, M32, M35, M36
Fri 7 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2020 CDEPR1
Exercise Teachers: Ugis Lacis, Emelie Trigell, Simon Kern
Location M31, M35, M36
Week 7 2020 Show in My Schedule
Mon 10 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location M1
Tue 11 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location FR4
Wed 12 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location D2
Wed 12 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Wed 12 feb 13:00-15:00 Workshop
VT 2020 CDEPR1
Workshop Teachers: Erik Lindborg
Location Q33, Q34
Thu 13 feb 15:00-17:00 Workshop 1
VT 2020 CMAST
Workshop Teachers: Nicolas Denis J Offermans, Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni, Valerio Lupi
Location M31, M32, M35, M36
Week 8 2020 Show in My Schedule
Tue 18 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location M2
Tue 18 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location FR4
Tue 18 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2020 CDEPR1
Exercise Teachers: Emelie Trigell, Simon Kern
Location M31, M35, M36
Wed 19 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location D2
Wed 19 feb 15:00-17:00 Övning 4
VT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Marc Rovira Sacie, Daniele Massaro, Donnatella Germaine Xavier
Location M31, M32, M35, M36
Thu 20 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Week 9 2020 Show in My Schedule
Tue 25 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2020 CDEPR1
Exercise Teachers: Ugis Lacis, Emelie Trigell, Simon Kern
Location M31, M35, M36
Wed 26 feb 15:00-17:00 Övning 5
VT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Marc Rovira Sacie, Daniele Massaro, Donnatella Germaine Xavier
Location M31, M32, M35, M36
Thu 27 feb 08:00-10:00 Kontrollskrivning 1
VT 2020 CMAST
Test Teachers: Outi Tammisola, Philipp Schlatter, Christophe Duwig, Michael Liverts
Location Q22, Q24, Q26, Q31, ...
Thu 27 feb 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2020 CDEPR1
Test Teachers: Outi Tammisola, Philipp Schlatter, Christophe Duwig, Michael Liverts
Location Q22, Q24, Q26, Q31, ...
Week 12 2020 Show in My Schedule
Mon 16 mar 13:00-15:00 Föreläsning 13
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Tue 17 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location D2
Tue 17 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Wed 18 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location M2
Wed 18 mar 15:00-17:00 Övning
VT 2020 CDEPR1
Exercise Teachers: Ugis Lacis, Emelie Trigell, Simon Kern
Location M31, M35, M36
Fri 20 mar 13:00-15:00 Övning 6
VT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Marc Rovira Sacie, Daniele Massaro, Donnatella Germaine Xavier
Location M31, M32, M35, M36
Week 13 2020 Show in My Schedule
Wed 25 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location M2
Thu 26 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location M3
Week 14 2020 Show in My Schedule
Tue 31 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Wed 1 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location M1
Wed 1 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Wed 1 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2020 CDEPR1
Exercise Teachers: Ugis Lacis, Emelie Trigell, Simon Kern
Location M31, M35, M36
Fri 3 apr 10:00-12:00 Övning 7
VT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Marc Rovira Sacie, Daniele Massaro, Donnatella Germaine Xavier
Location M31, M32, M35, M36
Fri 3 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location M1
Week 15 2020 Show in My Schedule
Mon 6 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Tue 7 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Tue 7 apr 15:00-17:00 Seminarium
VT 2020 CDEPR1
Seminar Teachers: Erik Lindborg
Location M31, M35, M36
Thu 9 apr 13:00-15:00 Seminarium 2
VT 2020 CMAST
Seminar Teachers: Nicolas Denis J Offermans, Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni, Valerio Lupi
Location M31, M32, M35, M36
Week 17 2020 Show in My Schedule
Mon 20 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Wed 22 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location M2
Thu 23 apr 15:00-17:00 Övning 8
VT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Marc Rovira Sacie, Daniele Massaro, Donnatella Germaine Xavier
Location M32, M35, M36, M37
Thu 23 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location M3
Fri 24 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Fri 24 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2020 CDEPR1
Exercise Teachers: Ugis Lacis, Emelie Trigell, Simon Kern
Location M24, M31, M32
Week 18 2020 Show in My Schedule
Tue 28 apr 10:00-12:00 Workshop 2
VT 2020 CMAST
Workshop Teachers: Nicolas Denis J Offermans, Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni, Valerio Lupi
Location M31, M32, M35, M36
Tue 28 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location M1
Tue 28 apr 15:00-17:00 Workshop
VT 2020 CDEPR1
Workshop Teachers: Erik Lindborg
Location V22, V34
Wed 29 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location M1
Thu 30 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Week 19 2020 Show in My Schedule
Tue 5 may 08:00-10:00 Seminarium
VT 2020 CDEPR1
Seminar Teachers: Erik Lindborg
Location V21, V22, V34
Wed 6 may 10:00-12:00 Föreläsning 22
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Thu 7 may 10:00-12:00 Seminarium 3
VT 2020 CMAST
Seminar Teachers: Nicolas Denis J Offermans, Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni, Valerio Lupi
Location M31, M32, M35, M36
Week 20 2020 Show in My Schedule
Mon 11 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning 2
VT 2020 CMAST
Test Teachers: Outi Tammisola, Philipp Schlatter, Christophe Duwig, Michael Liverts
Location Q22, Q24, Q26, Q31, ...
Mon 11 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2020 CDEPR1
Test Teachers: Outi Tammisola, Philipp Schlatter, Christophe Duwig, Michael Liverts
Location Q22, Q24, Q26, Q31, ...
Wed 13 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Wed 13 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location M2
Wed 13 may 15:00-17:00 Övning 9
VT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Marc Rovira Sacie, Daniele Massaro, Donnatella Germaine Xavier
Location M31, M32, M35, M36
Wed 13 may 15:00-17:00 Övning
VT 2020 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Lindborg
Location M23, M24, M33
Week 21 2020 Show in My Schedule
Mon 18 may 10:00-12:00 Föreläsning 24
VT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Mon 18 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location M2
Week 23 2020 Show in My Schedule
Mon 1 jun 14:00-18:00 Tentamen
VT 2020 CMAST
Examination Teachers: Outi Tammisola, Philipp Schlatter, Christophe Duwig, Michael Liverts
Location D32, D33, D35, D42, ...
Mon 1 jun 14:00-18:00 Tentamen
VT 2020 CDEPR1
Examination Teachers: Outi Tammisola, Philipp Schlatter, Christophe Duwig, Michael Liverts
Location D32, D33, D35, D42, ...
Feedback News