Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Wed 16 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Thu 17 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2019 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Stenberg, Erik Lindborg
Location M23, M24, M31
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Wed 23 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Thu 24 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2019 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Stenberg, Erik Lindborg
Location M23, M24, M31
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Tue 29 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Wed 30 jan 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019 CDEPR1
Seminar Teachers: Erik Stenberg, Erik Lindborg
Location M23, M24, M31
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Tue 5 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Thu 7 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2019 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Stenberg, Erik Lindborg
Location M23, M24, M31
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Tue 12 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Wed 13 feb 08:00-10:00 Workshop
VT 2019 CDEPR1
Workshop Teachers: Erik Stenberg, Erik Lindborg
Location M23, M24
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Wed 20 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2019 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Stenberg, Erik Lindborg
Location M23, M24, M31
Thu 21 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2019 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Stenberg, Erik Lindborg
Location M33, M35, M38
Tue 26 feb 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2019 CDEPR1
Test Teachers: Outi Tammisola, Erik Lindborg, Philipp Schlatter, Luca Brandt, Christophe Duwig, Mireia Altimira Ferrer, Michael Liverts
Location Q11, Q17, Q21, Q22, ...
Week 12 2019 Show in My Schedule
Mon 18 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Tue 19 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Thu 21 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2019 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Stenberg, Erik Lindborg
Location M23, M24, M31
Week 13 2019 Show in My Schedule
Thu 28 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V2
Week 14 2019 Show in My Schedule
Tue 2 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Thu 4 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Stenberg, Erik Lindborg
Location M23, M24, M31
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Tue 9 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Fri 26 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019 CDEPR1
Seminar Teachers: Erik Stenberg, Erik Lindborg
Location M23, M24, M31
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Tue 30 apr 13:00-15:00 Workshop
VT 2019 CDEPR1
Workshop Teachers: Erik Stenberg, Erik Lindborg
Location M32, M33
Thu 2 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Thu 2 may 13:00-15:00 Övning
VT 2019 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Stenberg, Erik Lindborg
Location M24, M35, M36
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Tue 7 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019 CDEPR1
Seminar Teachers: Erik Stenberg, Erik Lindborg
Location M31, M32, M33
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2019 CDEPR1
Test Teachers: Outi Tammisola, Erik Lindborg, Philipp Schlatter, Luca Brandt, Christophe Duwig, Mireia Altimira Ferrer, Michael Liverts
Location Q17, Q21, Q22, Q24, ...
Tue 14 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Tue 14 may 15:00-17:00 Övning
VT 2019 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Stenberg, Erik Lindborg
Location M23, M24, M31
Fri 17 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CDEPR1
Lecture Teachers: Michael Liverts
Location V1
Week 22 2019 Show in My Schedule
Fri 31 may 14:00-18:00 Tentamen
VT 2019 CDEPR1
Examination Teachers: Outi Tammisola, Erik Lindborg, Philipp Schlatter, Luca Brandt, Christophe Duwig, Mireia Altimira Ferrer, Michael Liverts
Location D32, D34, D35, Q17, ...
Feedback News