Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Thu 17 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Fri 18 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2019 CMAST
Exercise Teachers: Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni
Location M23, M24, M36, M37
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Wed 23 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Fri 25 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2019 CMAST
Exercise Teachers: Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni
Location M23, M24, M36, M37
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Wed 30 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Fri 1 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019 CMAST
Seminar Teachers: Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni
Location M23, M24, M36, M37
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Thu 7 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Fri 8 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2019 CMAST
Exercise Teachers: Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni
Location M23, M24, M36, M37
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Thu 14 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Fri 15 feb 13:00-15:00 Workshop
VT 2019 CMAST
Workshop Teachers: Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni
Location M23, M35, M36, M37
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Thu 21 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2019 CMAST
Exercise Teachers: Ricardo Vinuesa Motilva
Location M23, M35, M36, M37
Fri 22 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2019 CMAST
Exercise Teachers: Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni
Location M23, M24, M36, M37
Tue 26 feb 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2019 CMAST
Test Teachers: Outi Tammisola, Erik Lindborg, Philipp Schlatter, Luca Brandt, Christophe Duwig, Mireia Altimira Ferrer, Michael Liverts
Location Q11, Q17, Q21, Q22, ...
Week 12 2019 Show in My Schedule
Tue 19 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M1
Wed 20 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Fri 22 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2019 CMAST
Exercise Teachers: Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni
Location M23, M24, M36, M37
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Tue 2 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Fri 5 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019 CMAST
Exercise Teachers: Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni
Location M23, M24, M36, M37
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Wed 10 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Wed 24 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Thu 25 apr 15:00-17:00 Seminarium
VT 2019 CMAST
Seminar Teachers: Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni
Location M23, M24, M35, M36
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 10:00-12:00 Workshop
VT 2019 CMAST
Workshop Teachers: Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni
Location M23, M24, M36, M37
Tue 30 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2019 CMAST
Exercise Teachers: Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni
Location M23, M24, M31, M32
Thu 2 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Wed 8 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019 CMAST
Seminar Teachers: Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni
Location M23, M24, M36, M37
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2019 CMAST
Test Teachers: Outi Tammisola, Erik Lindborg, Philipp Schlatter, Luca Brandt, Christophe Duwig, Mireia Altimira Ferrer, Michael Liverts
Location Q17, Q21, Q22, Q24, ...
Wed 15 may 15:00-17:00 Övning
VT 2019 CMAST
Exercise Teachers: Ricardo Vinuesa Motilva, Luca Guastoni
Location M23, M24, M36, M37
Fri 17 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Week 21 2019 Show in My Schedule
Tue 21 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CMAST
Lecture Teachers: Philipp Schlatter
Location M2
Week 22 2019 Show in My Schedule
Fri 31 may 14:00-18:00 Tentamen
VT 2019 CMAST
Examination Teachers: Outi Tammisola, Erik Lindborg, Philipp Schlatter, Luca Brandt, Christophe Duwig, Mireia Altimira Ferrer, Michael Liverts
Location D32, D34, D35, Q17, ...
Feedback News