Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 24 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CDEPR
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location: Digital
Mon 24 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CFATE,CMATD
Lecture Teachers: Outi Tammisola
Location: Digital
Tue 25 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CDEPR
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location: Digital
Tue 25 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CFATE,CMATD
Lecture Teachers: Outi Tammisola
Location: Digital
Thu 27 aug 08:00-10:00 Övning
HT 2020 CDEPR
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Erik Lindborg, Martin Leskovec
Location: Digital
Thu 27 aug 13:00-15:00 Övning
HT 2020 CFATE,CMATD
Exercise Teachers: Johan Sundin, Miguel Beneitez Galan
Location: Digital
Fri 28 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CFATE,CMATD
Lecture Teachers: Outi Tammisola
Location: Digital
Week 36 2020 Show in My Schedule
Mon 31 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CDEPR
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location: Digital
Tue 1 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CFATE,CMATD
Lecture Teachers: Outi Tammisola
Location: Digital
Wed 2 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CDEPR
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location: Digital
Wed 2 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020 CDEPR
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Erik Lindborg, Martin Leskovec
Location: Digital
Thu 3 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CDEPR
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location: Digital
Thu 3 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020 CFATE,CMATD
Exercise Teachers: Johan Sundin, Miguel Beneitez Galan
Location: Digital
Fri 4 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CFATE,CMATD
Lecture Teachers: Outi Tammisola
Location: Digital
Week 37 2020 Show in My Schedule
Mon 7 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CFATE,CMATD
Lecture Teachers: Outi Tammisola
Location: Digital
Tue 8 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020 CFATE,CMATD
Exercise Teachers: Johan Sundin, Miguel Beneitez Galan
Location: Digital
Tue 8 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CDEPR
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location: Digital
Tue 8 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CFATE,CMATD
Lecture Teachers: Outi Tammisola
Location: Digital
Tue 8 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020 CDEPR
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Erik Lindborg, Martin Leskovec
Location: Digital
Wed 9 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CDEPR
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location: Digital
Thu 10 sep 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2020 CFATE,CMATD
Test Teachers: Outi Tammisola, Erik Lindborg
Location: Digital
Thu 10 sep 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2020 CDEPR
Test Teachers: Outi Tammisola, Erik Lindborg
Location: Digital
Week 38 2020 Show in My Schedule
Mon 14 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CFATE,CMATD
Lecture Teachers: Outi Tammisola
Location: Digital
Tue 15 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020 CDEPR
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location: Digital
Wed 16 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CDEPR
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location: Digital
Wed 16 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020 CFATE,CMATD
Exercise Teachers: Johan Sundin, Miguel Beneitez Galan
Location: Digital
Thu 17 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CFATE,CMATD
Lecture Teachers: Outi Tammisola
Location: Digital
Thu 17 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020 CDEPR
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Erik Lindborg, Martin Leskovec
Location: Digital
Week 39 2020 Show in My Schedule
Mon 21 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CDEPR
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location: D2
Tue 22 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CDEPR
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location: D2
Tue 22 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CFATE,CMATD
Lecture Teachers: Outi Tammisola
Location: B2
Tue 22 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020 CDEPR
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Erik Lindborg, Martin Leskovec
Location: V12, V21, V23
Wed 23 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020 CFATE,CMATD
Exercise Teachers: Johan Sundin, Miguel Beneitez Galan
Location: V11, V21, V23
Thu 24 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CFATE,CMATD
Lecture Teachers: Outi Tammisola
Location: B2
Week 40 2020 Show in My Schedule
Mon 28 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CFATE,CMATD
Lecture Teachers: Outi Tammisola
Location: B2
Mon 28 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020 CDEPR
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location: D2
Tue 29 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020 CFATE,CMATD
Exercise Teachers: Johan Sundin, Miguel Beneitez Galan
Location: L21, L22, L51
Wed 30 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CDEPR
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location: D2
Wed 30 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020 CDEPR
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Erik Lindborg, Martin Leskovec
Location: V12, V21, V23
Thu 1 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CFATE,CMATD
Lecture Teachers: Outi Tammisola
Location: B2
Thu 1 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CDEPR
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location: D2
Fri 2 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CFATE,CMATD
Lecture Teachers: Outi Tammisola
Location: B2
Week 41 2020 Show in My Schedule
Mon 5 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CDEPR
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location: D2
Mon 5 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020 CFATE,CMATD
Lecture Teachers: Outi Tammisola
Location: B2
Tue 6 oct 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2020 CFATE,CMATD
Test Teachers: Outi Tammisola, Erik Lindborg
Location: Q31, Q33, Q34, Q36, ...
Tue 6 oct 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2020 CDEPR
Test Teachers: Outi Tammisola, Erik Lindborg
Location: Q31, Q33, Q34, Q36, ...
Fri 9 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2020 CFATE,CMATD
Exercise Teachers: Johan Sundin, Miguel Beneitez Galan
Location: V12, V21, V22
Fri 9 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2020 CDEPR
Exercise Teachers: Arne Nordmark, Erik Lindborg, Martin Leskovec
Location: V12, V21, V23
Week 43 2020 Show in My Schedule
Thu 22 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2020 CFATE,CMATD
Examination Teachers: Outi Tammisola, Erik Lindborg
Location: M31, M32, M33, M35, ...
Thu 22 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2020 CDEPR
Examination Teachers: Outi Tammisola, Erik Lindborg
Location: M31, M32, M33, M35, ...
Week 44 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 27 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M1
Wed 28 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M1
Thu 29 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M1
Fri 30 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Johan Sundin
Location: M33, M35, M36
Week 45 2020 Show in My Schedule
Wed 4 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M1
Fri 6 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M1
Fri 6 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Johan Sundin
Location: M33, M35, M36
Week 46 2020 Show in My Schedule
Mon 9 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M1
Tue 10 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M1
Thu 12 nov 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2020 CMAST
Test Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M23, M24, M31, M32, ...
Fri 13 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Johan Sundin
Location: V22, V32, V33
Week 47 2020 Show in My Schedule
Mon 16 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M1
Tue 17 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M1
Fri 20 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Johan Sundin
Location: M33, M35, M36
Week 48 2020 Show in My Schedule
Tue 24 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M1
Wed 25 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M1
Thu 26 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Johan Sundin
Location: M33, M35, M36
Fri 27 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M1
Week 49 2020 Show in My Schedule
Tue 1 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M1
Tue 1 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Johan Sundin
Location: V22, V23, V32
Wed 2 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M1
Thu 3 dec 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2020 CMAST
Test Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M23, M24, M31, M32, ...
Week 50 2020 Show in My Schedule
Mon 7 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M1
Tue 8 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020 CMAST
Seminar Teachers: Nicholas Apazidis, Johan Sundin
Location: M33, M35, M36
Wed 9 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CMAST
Lecture Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M1
Wed 9 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2020 CMAST
Exercise Teachers: Nicholas Apazidis, Johan Sundin
Location: M33, M35, M36
Week 1 2021 Show in My Schedule
Thu 7 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2020 CMAST
Examination Teachers: Nicholas Apazidis
Location: M23, M24, M31, M32, ...
Feedback News