News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 8 October at 07:01

fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32cDigital

 
August 2020
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 6 August at 11:23

7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154Digital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 6 August at 11:23

6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841bDigital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 6 August at 11:23

6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841bDigital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 6 August at 11:23

6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841bDigital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 6 August at 11:23

6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841bDigital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 6 August at 11:23

6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841bDigital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 6 August at 11:23

646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205Digital

 
June 2020
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 26 June at 10:09

6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841bDigital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 26 June at 10:09

bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bbDigital

 
Feedback News