Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: FD41
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: FD41
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: FD41
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: FD41
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: FB54
Week 10 2019 Show in My Schedule
Mon 4 mar 10:00-13:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Note: Observationer av solen
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: FD41
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: FD41
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 15:00-17:00 Redovisning
VT 2019
Presentation
Location: FD41
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: FD41
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 15:00-18:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: FD41
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: FD41
Week 23 2019 Show in My Schedule
Mon 3 jun 14:00-18:00 Tentamen
VT 2019
Examination
Location: FB52
Feedback News