Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2020 Show in My Schedule
Wed 15 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: FD41
Week 4 2020 Show in My Schedule
Tue 21 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: FD41
Week 5 2020 Show in My Schedule
Tue 28 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: FD41
Week 7 2020 Show in My Schedule
Tue 11 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: FD41
Week 8 2020 Show in My Schedule
Tue 18 feb 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory
Note: Observationer av solen
Week 9 2020 Show in My Schedule
Tue 25 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: FD41
Week 14 2020 Show in My Schedule
Tue 31 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Distans
Week 15 2020 Show in My Schedule
Tue 7 apr 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020
Presentation
Location: Distans
Wed 8 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Distans
Week 16 2020 Show in My Schedule
Thu 16 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Distans
Week 17 2020 Show in My Schedule
Tue 21 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Distans
Week 18 2020 Show in My Schedule
Tue 28 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Distans
Week 22 2020 Show in My Schedule
Tue 26 may 14:00-18:00 Tentamen
VT 2020
Examination
Location: Distans
Feedback News