Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Wed 16 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Bengt Jensen
Location FB51
Thu 17 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Bengt Jensen
Location FB51
Week 4 2019 Show in My Schedule
Tue 22 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB51
Thu 24 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Bengt Jensen
Location FB51
Week 5 2019 Show in My Schedule
Tue 29 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Bengt Jensen
Location FB51
Fri 1 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB51
Week 6 2019 Show in My Schedule
Tue 5 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Bengt Jensen
Location FB51
Fri 8 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB51
Week 7 2019 Show in My Schedule
Tue 12 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Bengt Jensen
Location FB51
Thu 14 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Bengt Jensen
Location FB51
Week 8 2019 Show in My Schedule
Wed 20 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB51
Thu 21 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Lecture Teachers: Bengt Jensen
Location FB51
Week 9 2019 Show in My Schedule
Tue 26 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB51
Thu 28 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Bengt Jensen
Location FB51
Week 12 2019 Show in My Schedule
Mon 18 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB51
Thu 21 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Bengt Jensen
Location FB51
Week 13 2019 Show in My Schedule
Thu 28 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Bengt Jensen
Location FB51
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB51
Thu 4 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Bengt Jensen
Location FB51
Week 15 2019 Show in My Schedule
Tue 9 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB51
Thu 11 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Bengt Jensen
Location FB51
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB51
Wed 24 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Bengt Jensen
Location FB51
Wed 24 apr 13:00-18:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Fri 26 apr 13:00-18:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Week 18 2019 Show in My Schedule
Tue 30 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB51
Thu 2 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Bengt Jensen
Location FB51
Fri 3 may 13:00-18:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Week 19 2019 Show in My Schedule
Tue 7 may 13:00-18:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Wed 8 may 13:00-18:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Note: Sal: 012:020 - OBS! Tillfället är endast för CELTE2 och CELTE3.
Thu 9 may 10:00-12:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop
Location FB51
Week 21 2019 Show in My Schedule
Tue 21 may 10:00-12:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop
Location FB51
Week 23 2019 Show in My Schedule
Mon 3 jun 08:00-13:00 Tentamen
VT 2019
Examination
Location FB54
Feedback News