News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

November 2020
Event Omtenta, 6 April 2021 14:00
Changed by scheduling staff 9 March 2020
April 2020
Event Omtenta, 14 April 2020 08:00
Changed by scheduling staff 3 April 2020
Show more similar (7)
Event Omtenta, 15 April 2019 08:00
Changed by scheduling staff 16 November at 06:11
Event Föreläsning, 14 December 2018 15:00
Changed by scheduling staff 13 December 2018
Event Omtenta, 3 April 2018 08:00
Changed by scheduling staff 16 November at 05:25
Event Omtenta, 10 April 2017 08:00
Changed by scheduling staff 16 November at 04:07
Event Omtenta, 15 March 2016 08:00
Changed by scheduling staff 9 November 2015
Event Omtenta, 7 April 2015 08:00
Changed by scheduling staff 14 November 2014
Event Omtenta, 11 March 2014 08:00
Changed by scheduling staff 10 March 2014
Feedback News