Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 25 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mats Wallin
Location: FR4
Wed 26 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mats Wallin
Location: FR4
Thu 27 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mats Wallin
Location: FR4
Thu 27 aug 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FA32, FB53, FB54
Week 36 2020 Show in My Schedule
Mon 31 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mats Wallin
Location: FR4
Wed 2 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mats Wallin
Location: FR4
Thu 3 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mats Wallin
Location: FR4
Fri 4 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB52, FB53, FB54
Week 37 2020 Show in My Schedule
Mon 7 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mats Wallin
Location: FR4
Tue 8 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB52, FB53, FB54
Thu 10 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mats Wallin
Location: FR4
Fri 11 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB52, FB53, FB54
Week 38 2020 Show in My Schedule
Mon 14 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mats Wallin
Location: FR4
Tue 15 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mats Wallin
Location: FR4
Wed 16 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FA32, FB52, FB53
Thu 17 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mats Wallin
Location: FR4
Fri 18 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB52, FB53, FB54
Week 39 2020 Show in My Schedule
Tue 22 sep 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2020
Test
Location: FA32, FB42, FB51, FB52, ...
Tue 22 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mats Wallin
Location: FR4
Thu 24 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mats Wallin
Location: FR4
Fri 25 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB52, FB53
Week 40 2020 Show in My Schedule
Mon 28 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mats Wallin
Location: FR4
Tue 29 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB52, FB53
Thu 1 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mats Wallin
Location: FR4
Fri 2 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB52, FB53
Week 41 2020 Show in My Schedule
Tue 6 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mats Wallin
Location: FR4
Wed 7 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: FB52, FB53
Week 42 2020 Show in My Schedule
Mon 12 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Tue 13 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Fri 16 oct 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2020
Math workshop
Location: FD5
Week 43 2020 Show in My Schedule
Mon 19 oct 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2020
Math workshop
Location: FD5
Thu 22 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2020
Examination
Location: FA31, FA32, FB42, FB51, ...
Week 51 2020 Show in My Schedule
Mon 14 dec 14:00-19:00 Omtenta
Omtenta
Location: FB53
Feedback News