Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 45 2015 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 3 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FR4

Introduktion. Termodinamiska begrepp. Värme. Värmekapacitet, sannolikhet, Boltzmann faktor.

Kap. 1-4.

Thu 5 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FD5

Maxwell-Boltzmann hastighetsfördelning, Ideala gaslagen, Molekylärt flöde, Effusion, Kollisionfrekvens.

Kap. 5-8.

Week 46 2015 Show in My Schedule
Thu 12 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FR4

Entropibegreppet. Termodynamiska potentialer. Maxwellrelationer.

Kap. 14,16.

Fri 13 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2015
Exercise Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FA32, FB54

1, 36, 39.

Räknas hemma: 22, 20, 29.

Week 47 2015 Show in My Schedule
Tue 17 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FD5

Andra typer av arbete. Tredje huvudsatsen. Kap. 17,18.

Tue 17 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2015
Exercise Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FA32, FB54

18, 31,41

Räknas hemma: 30, 35 42.

Wed 18 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FD5

Energin ekvipartition. Partitionsfunktionen. Kap. 19,20.

Wed 18 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2015
Exercise Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FA32, FB54

46, 48, 63.

Räknas hemma: 43, 50, 65.

Thu 19 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FD5

Statistik mekanik för den ideala gasen. Kap. 21.

Fri 20 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2015
Exercise Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FB53, FB54

95, 62, 49.

Räknas hemma: 53, 70, 85.

Week 48 2015 Show in My Schedule
Tue 24 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FD5

Kemisk potential. Kap. 22.

Wed 25 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2015
Exercise Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FB53, FB54

60, 90, 69.

Räknas hemma: 57, 61, 54.

Thu 26 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FD5

Bose-Einstein och Fermi-Dirac fördelningar. Kap. 29.

Thu 26 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2015
Exercise Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FB53, FB54

107, 112, 113.

Räknas hemma: 106, 111, 110.

Week 49 2015 Show in My Schedule
Tue 1 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FD5

Fermi gasen. (30).

Tue 1 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2015
Exercise Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FB53, FB54

115, 117, 121.

Räknas hemma: 114, 116, 122.

Wed 2 dec 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2015
Test Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FB51, FB52, FB53, FB54, ...
Thu 3 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FD5

Bose gasen (30). Fotoner (23).

Fri 4 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2015
Exercise Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FA32, FB53

131, 132, 136.

Räknas hemma: 133, 134, 108.

Week 50 2015 Show in My Schedule
Tue 8 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FD5

Fononer (24).

Wed 9 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2015
Exercise Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FA32, FB54

141, 149, 150.

Räknas hemma: 140, 142, 151.

Thu 10 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FR4

Reella gaser (26.1, 26.4) och fasövergångar (28.1, 28.2, 28.3).

Fri 11 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2015
Exercise Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FA32, FB52

153, 156, 24.3 (boken).

Räkna hemma: 24.1 (boken), 154

Week 51 2015 Show in My Schedule
Tue 15 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FD5

Överblick.

Tue 15 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2015
Exercise Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FB53, FB54

25, 28, 28.6 (boken).

Räknas hemma: 26, 28.2, 28.5.

Thu 17 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FD5

Extra.

Thu 17 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2015
Exercise Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FB53, FB54

Extenta dec 2010.

Fri 18 dec 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2015
Math workshop Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FB52, FB53
Week 3 2016 Show in My Schedule
Mon 18 jan 14:00-19:00 Tentamen
HT 2015
Examination Teachers: Anatoly Belonoshko
Location FB51, FB52, FB53, FB54, ...
Feedback News