Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 38 2019 Show in My Schedule
Fri 20 sep 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location D32
Week 39 2019 Show in My Schedule
Mon 23 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Mon 23 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Gunnar Björk, Jonas Sellberg
Location FR4
Thu 26 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Fri 27 sep 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location D32
Week 40 2019 Show in My Schedule
Mon 30 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Gunnar Björk, Jonas Sellberg
Location FR4
Mon 30 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Tue 1 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Gunnar Björk, Jonas Sellberg
Location FR4
Tue 1 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Wed 2 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Thu 3 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Fri 4 oct 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location D32
Week 41 2019 Show in My Schedule
Mon 7 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Wed 9 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Thu 10 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Thu 10 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Week 43 2019 Show in My Schedule
Fri 25 oct 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2019
Test Teachers: Gunnar Björk, Jonas Sellberg
Location FB51, FB52, FB53, FB54, ...
Week 44 2019 Show in My Schedule
Tue 29 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Gunnar Björk, Jonas Sellberg
Location FR4
Tue 29 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Fri 1 nov 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location D32
Week 45 2019 Show in My Schedule
Mon 4 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Gunnar Björk, Jonas Sellberg
Location FR4
Thu 7 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Gunnar Björk, Jonas Sellberg
Location FR4
Thu 7 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location FA32, FB53, FB54
Thu 7 nov 14:00-18:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Fri 8 nov 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location D32
Week 46 2019 Show in My Schedule
Mon 11 nov 08:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Mon 11 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Gunnar Björk, Jonas Sellberg
Location FR4
Mon 11 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Tue 12 nov 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Thu 14 nov 08:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Fri 15 nov 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location D32
Week 47 2019 Show in My Schedule
Mon 18 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Gunnar Björk, Jonas Sellberg
Location FR4
Mon 18 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Mon 18 nov 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Tue 19 nov 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Thu 21 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Gunnar Björk, Jonas Sellberg
Location FR4
Thu 21 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Fri 22 nov 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location D32
Week 48 2019 Show in My Schedule
Mon 25 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Gunnar Björk, Jonas Sellberg
Location FR4
Tue 26 nov 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Thu 28 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Thu 28 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Gunnar Björk, Jonas Sellberg
Location FR4
Thu 28 nov 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Fri 29 nov 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location D32
Week 49 2019 Show in My Schedule
Mon 2 dec 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Mon 2 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Gunnar Björk, Jonas Sellberg
Location FR4
Tue 3 dec 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Wed 4 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location E34, L51, L52
Thu 5 dec 08:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Thu 5 dec 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Fri 6 dec 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location D32
Week 50 2019 Show in My Schedule
Mon 9 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Gunnar Björk, Jonas Sellberg
Location FR4
Mon 9 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location FB53, FB54, FB55
Thu 12 dec 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Week 3 2020 Show in My Schedule
Mon 13 jan 08:00-13:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Gunnar Björk, Jonas Sellberg
Location FA31, FA32, FB51, FB53, ...
Feedback News