Tentatalstävling VT16

Tal + facitförslag skickas in per mail (pappersvarianter godtas ej) till mabego@kth.se senast en vecka före tentadatum.

De tal som väljs belönas med 1p/gruppdeltagare på den tentadel där poängen behövs, dvs om man ligger under 3,0 p på A-delen läggs det där och annars på B-delen. Detta gäller oavsett om talet ges som ett A-tal eller ett B-tal. Det egna talet ska inte inte räknas på tentan.

Talen ska ha en signatur (tag) som gruppmedlemmarna känner igen. Denna anges i tentan så man ser att man som gruppmedlem inte behöver göra detta tal.

Talen jämförs med Urkund för plagiatgranskning dvs det är inte tillåtet att direkt ta tal från internet.

Vidare kommer talen att redigeras med avseende på formulering och ibland även vad som efterfrågas.

Tips från coachen för framgångsrik tävlan:

Tänk på att det inte bara är de bästa talen som väljs ut. Examinator måste också se till att man får en jämn fördelning på kursens delområden

Sätt dig in i vad det innebär att den färdighet/förmåga som ska testas är förståelse och sammanhang. Räknefärdighet är viktigt men inte det enda viktiga

Feedback News