Photography for Media

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kurinformation för VT21 finns på https://canvas.kth.se/courses/21951/assignments/syllabus

Kurslitteratur och relaterat material finns här

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • praktiskt använda digitala kameror för att lösa fotografiska uppgifter. Detta inbegriper val av lämpliga objektiv samt inställningar för att erhålla önskat perspektiv, skärpedjup och exponering.
  • fotometriska grundbegrepp, samt kunna göra fotometriska beräkningar som är relevanta för praktisk fotografi.
  • bedöma och kvantifiera fotografiska systems bildkvalitet vad gäller skärpa och brus.
  • färglärans grunder, vara förtrogen med begreppet färgtemperatur (vitbalans), samt kunna utnyttja denna kunskap i praktisk fotografi.
  • bedöma hur hög pixeltäthet som behövs vid digital fotografi för att undvika bildstörningar och andra kvalitetsförluster.

cameras.jpg

Teachers

Feedback News