Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Photography for Media

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Bild på en spegellös systemkamera med objektiv.

Denna kurs går igenom de grundläggande optiska begreppen inom digitalfotografi och ges i period 3 för studenter i årskurs 2 på civilingenjörs- och masterprogrammet i Medieteknik (CMETE).

Kurinformation för VT24 finns i Canvas.

Kurslitteratur och relaterat material finns här.

Kurs-PM och övrig information finns på kurssidan här.

Teachers