Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 17 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB51
Thu 19 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB51
Week 13 2020 Show in My Schedule
Tue 24 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FP21
Fri 27 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB51
Week 14 2020 Show in My Schedule
Tue 31 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB51
Fri 3 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB51
Week 15 2020 Show in My Schedule
Wed 8 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB51
Thu 9 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB51
Week 17 2020 Show in My Schedule
Mon 20 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB51
Thu 23 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB51
Week 18 2020 Show in My Schedule
Wed 29 apr 09:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory
Thu 30 apr 09:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory
Week 19 2020 Show in My Schedule
Wed 6 may 09:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory
Thu 7 may 09:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory
Week 20 2020 Show in My Schedule
Wed 13 may 09:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory
Thu 14 may 09:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory
Week 22 2020 Show in My Schedule
Fri 29 may 08:00-13:00 Tentamen
VT 2020
Examination Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB54
Feedback News